Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? Nie chce lub nie może płacić?

Uchylanie się od alimentów – co na ten temat mówi kodeks karny?

Obowiązek wypłacania alimentów ustanawiają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mają one zastosowanie między innymi, kiedy dochodzi do rozwodu w przypadku małżeństw posiadających dzieci. W polskim prawie funkcjonuje także penalizacja uchylania się od alimentów, przy czym zapisy dotyczące tej kwestii znajdują się w kodeksie karnym.

Sąd zasądził alimenty? Masz za sobą rozwód w Częstochowie, a były partner uchyla się od płacenia? Czytaj dalej.

Kara za uchylanie się od płacenia alimentów

Zgodnie z art. 209 § 1 kodeksu karnego, osoba uchylająca się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego podlega karze:

 • grzywny,
 • ograniczenia wolności,
 • pozbawienia wolności do roku.

Co to oznacza w praktyce? Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi wytworzyć zaległość równą lub wyższą kwocie przynajmniej trzech świadczeń okresowych lub musi się spóźnić z zapłatą świadczenia (innego niż okresowe) o minimum 3 miesiące.

Alimenty Częstochowa – czy uchylanie się od płacenia może być usprawiedliwione?

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego nie zawsze jest kwalifikowane jako przestępstwo. W jakich okolicznościach osoba, która uchyla się od płacenia świadczenia alimentacyjnego, nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności?

 • dłużnik alimentacyjny nie uiszcza płatności w wyniku nieumyślnego działania (np. pobyt w szpitalu lub w więzieniu),
 • dłużnik uiści całą zaległą kwotę w ciągu maksymalnie 30 dni od daty przesłuchania w sprawie uporczywej niealimentacji – w takiej sytuacji sąd może odstąpić od wymierzenia należnej kary.

Były partner nie realizuje obowiązku alimentacyjnego – co zrobić?

W celu pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej za uporczywe uchylanie się od uiszczania alimentów, na samym początku należy wykazać, że miał on obowiązek ich świadczenia na rzecz konkretnej osoby. Obowiązek może być wynikiem:

 • orzeczenia sądowego,
 • zawartej ugody,
 • umowy alimentacyjnej.

Jeśli partner uchyla się od comiesięcznego płacenia zasądzonej kwoty alimentów, można wówczas skorzystać z różnych możliwości wyegzekwowania zaległych płatności, takich jak:

 • zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W tym przypadku dłużnicy otrzymują akt oskarżenia przeciwko sobie,  przy czym wielu decyduje się jednak uiścić zaległe alimenty, w celu uniknięcia wyroku sądowego i kary.

 • wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji

Można wówczas wskazać, z jakich składników majątku dłużnika możliwe jest przeprowadzenie egzekucji. Jeśli nie zostaną one wskazane, komornik samodzielnie ustala, z czego może dokonać egzekucji (np. comiesięczna wypłata, oszczędności zgromadzone przez dłużnika, nieruchomości).

 • złożenie pozwu o alimenty przeciwko dziadkom dziecka

Takie działanie jest możliwe jeśli osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny nie może się z niego wywiązać lub celowo uchyla się od zapłaty długu, a jednocześnie pozostaje „nieuchwytna” (wyjazd za granicę lub celowe ukrywanie się przed wierzycielami).

 • wniosek o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego

Ze względu na niską kwotę świadczenia oraz wyjątkowo restrykcyjne kryteria dochodowe przyznania wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego, jest to zazwyczaj ostatnia próba odzyskiwania zaległości alimentacyjnych. Niemniej jednak bywa często jedynym sposobem na otrzymanie jakichkolwiek zasądzonych świadczeń.

Twój były partner uchyla się od obowiązku płacenia alimentów? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w mieście Częstochowa. Rozwód i jego następstwa to trudny czas w życiu każdego człowieka. Nie poddawaj się i skorzystaj z pomocy doświadczonego radcy prawnego!

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]