Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? Nie chce lub nie może płacić?

Uchylanie się od alimentów – co na ten temat mówi kodeks karny?

Obowiązek wypłacania alimentów ustanawiają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mają one zastosowanie między innymi, kiedy dochodzi do rozwodu w przypadku małżeństw posiadających dzieci. W polskim prawie funkcjonuje także penalizacja uchylania się od alimentów, przy czym zapisy dotyczące tej kwestii znajdują się w kodeksie karnym.

Sąd zasądził alimenty? Masz za sobą rozwód w Częstochowie, a były partner uchyla się od płacenia? Czytaj dalej.

Kara za uchylanie się od płacenia alimentów

Zgodnie z art. 209 § 1 kodeksu karnego, osoba uchylająca się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego podlega karze:

 • grzywny,
 • ograniczenia wolności,
 • pozbawienia wolności do roku.

Co to oznacza w praktyce? Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi wytworzyć zaległość równą lub wyższą kwocie przynajmniej trzech świadczeń okresowych lub musi się spóźnić z zapłatą świadczenia (innego niż okresowe) o minimum 3 miesiące.

Alimenty Częstochowa – czy uchylanie się od płacenia może być usprawiedliwione?

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego nie zawsze jest kwalifikowane jako przestępstwo. W jakich okolicznościach osoba, która uchyla się od płacenia świadczenia alimentacyjnego, nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności?

 • dłużnik alimentacyjny nie uiszcza płatności w wyniku nieumyślnego działania (np. pobyt w szpitalu lub w więzieniu),
 • dłużnik uiści całą zaległą kwotę w ciągu maksymalnie 30 dni od daty przesłuchania w sprawie uporczywej niealimentacji – w takiej sytuacji sąd może odstąpić od wymierzenia należnej kary.

Były partner nie realizuje obowiązku alimentacyjnego – co zrobić?

W celu pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej za uporczywe uchylanie się od uiszczania alimentów, na samym początku należy wykazać, że miał on obowiązek ich świadczenia na rzecz konkretnej osoby. Obowiązek może być wynikiem:

 • orzeczenia sądowego,
 • zawartej ugody,
 • umowy alimentacyjnej.

Jeśli partner uchyla się od comiesięcznego płacenia zasądzonej kwoty alimentów, można wówczas skorzystać z różnych możliwości wyegzekwowania zaległych płatności, takich jak:

 • zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W tym przypadku dłużnicy otrzymują akt oskarżenia przeciwko sobie,  przy czym wielu decyduje się jednak uiścić zaległe alimenty, w celu uniknięcia wyroku sądowego i kary.

 • wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji

Można wówczas wskazać, z jakich składników majątku dłużnika możliwe jest przeprowadzenie egzekucji. Jeśli nie zostaną one wskazane, komornik samodzielnie ustala, z czego może dokonać egzekucji (np. comiesięczna wypłata, oszczędności zgromadzone przez dłużnika, nieruchomości).

 • złożenie pozwu o alimenty przeciwko dziadkom dziecka

Takie działanie jest możliwe jeśli osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny nie może się z niego wywiązać lub celowo uchyla się od zapłaty długu, a jednocześnie pozostaje „nieuchwytna” (wyjazd za granicę lub celowe ukrywanie się przed wierzycielami).

 • wniosek o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego

Ze względu na niską kwotę świadczenia oraz wyjątkowo restrykcyjne kryteria dochodowe przyznania wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego, jest to zazwyczaj ostatnia próba odzyskiwania zaległości alimentacyjnych. Niemniej jednak bywa często jedynym sposobem na otrzymanie jakichkolwiek zasądzonych świadczeń.

Twój były partner uchyla się od obowiązku płacenia alimentów? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w mieście Częstochowa. Rozwód i jego następstwa to trudny czas w życiu każdego człowieka. Nie poddawaj się i skorzystaj z pomocy doświadczonego radcy prawnego!

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]