Radca prawny Małgorzata Krysiak

Od 2016r. radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, zajmujący się sprawami rodzinnymi. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zajmująca się sprawami kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz sporami z ubezpieczycielami w sprawach o odszkodowanie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując ze śląskimi kancelariami, a także obsługując przedsiębiorców m.in. z branży produkcyjnej, budowlanej i windykacyjnej.

Prowadzi sprawy z dziedziny prawa rodzinnego w szczególności reprezentuje klientów w postępowaniach rozwodowych, o podział majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi Ponadto świadczy pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie postępowań sądowych i bieżącej obsługi.

Zespół
Zespół

Radca prawny Jacek Kołodziejczyk

Absolwent studiów prawniczych  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach  oraz  absolwent  Gospodarki  Przestrzennej na  Wydziale  Ekonomicznym  Uniwersytetu  Opolskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący się sprawami kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz sporami z ubezpieczycielami w sprawach o odszkodowanie. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Mediator Ośrodka Mediacji Fundacji Przyjazne Prawo. Prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, w szczególności w sporach pomiędzy bankami oraz ich klientami, a także w sporach ubezpieczeniowych, rodzinnych i pracowniczych.

Swoje doświadczenie zdobywał w największych katowickich i częstochowskich kancelariach prawniczych. Specjalizujący się w wielu gałęziach prawa, ze szczególnych uwzględnieniem prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, prawa farmaceutycznego czy prawa administracyjnego. Pasjonat i znawca prawa rodzinnego i opiekuńczego, pogłębiający swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, w tym kursach certyfikujących. Przeprowadził niezliczoną ilość rozwodów, spraw o alimenty i kontaktów z dziećmi.

Obsługuje podmioty rynku farmaceutycznego, organizacje non profit i spółki prawa handlowego.

Prywatnie miłośnik akwarystyki oraz  początkujący paludarysta. Wolny czas uwielbia spędzać na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni.

Psycholog Katarzyna Płachecka-Gorajek

Magister psychologii, absolwentka kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (1 stopień), a także członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie realizuje całościowe, 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, Szpitala Wolskiego w Warszawie, w Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, Domu Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej w Słowiku, a także w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Warszawie oraz w Fundacji Czyż, Terapeutycznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także w Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Radomsku. Obecnie pracuje w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach, gdzie udziela indywidualnych konsultacji, pomocy psychologicznej oraz wsparcia, a także prowadzi warsztaty terapeutyczne i psychoedukacyjne. Prywatnie przyjmuje w Centrum Rozwoju, gdzie udziela konsultacji osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w rozmaitych szkoleniach i konferencjach. Pracuje z osobami zmagającymi się z trudnościami w relacjach z innymi, kryzysami życiowymi, zaburzeniami nastroju, depresją, lękiem, stresem, zaburzeniami odżywiania.

Wspiera psychologicznie osoby w trakcie lub po rozstaniu/rozwodzie. Pomaga minimalizować straty psychiczne u dzieci w trakcie rozwodu rodziców.

Zespół