Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem.

Jak napisać pozew o rozwód z alkoholikiem?

Pozew o rozwód powinien spełniać ogólne wymagania dla pism procesowych. Musi tym samym zawierać informacje, takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego się go kieruje;
 • imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma („np. Pozew o rozwód w Częstochowie”);
 • osnowa wniosku;
 • opis sytuacji (dowody) na poparcie swoich twierdzeń;
 • podpis;
 • załączniki.

W toku postępowania rozwodowego odbędzie się rozprawa, podczas której sąd może zechcieć przesłuchać świadków i strony. Liczba rozpraw jest za uzależniona od żądań zawartych w pozwie rozwodowym oraz poziomu skomplikowania danej sprawy.

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Aby wziąć rozwód z alkoholikiem należy jednoznacznie wykazać, że w wyniku choroby współmałżonka doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Oznacza to, że pomiędzy partnerami zanikły jakiekolwiek więzi fizyczne, gospodarcze, a nawet duchowe. Rozkład pożycia powinien być jednocześnie trwały, czyli niemożliwy do naprawienia. Warto także pamiętać, że sama choroba alkoholowa nie powinna być pretekstem do rozwodu.

Dowody niezbędne do rozwodu z orzeczeniem o winie

Przygotowując się do rozwodu z alkoholikiem, należy zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Najczęściej wnioskowane dowody w przypadku rozwodu z alkoholikiem to:

 • dokumenty świadczące o konieczności leczenia alkoholizmu, w tym historia leczenia;
 • zeznania świadków (członków rodziny, znajomych, sąsiadów);
 • wyniki obdukcji lekarskich;
 • nagrania lub fotografie ukazujące zachowanie pijanego współmałżonka;
 • notatki policyjne z interwencji;
 • niebieska karta.

Bardzo istotne jest opisanie, kiedy zaczęły się problemy z alkoholem, jak często osoba uzależniona sięga po kieliszek. Jest to szczególnie ważna informacja, zwłaszcza w Polsce, gdzie “kultura” picia jest mocno zakorzeniona w rodzimej tradycji.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, należy więc zadbać o zgromadzenie jak największej ilości dowodów, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Rozwód z alkoholikiem – podział majątku

Po orzeczeniu rozwodu konieczne jest również zakończenie wspólnych spraw majątkowych byłych partnerów.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że jeśli zachowanie współmałżonka uzależnionego od alkoholu nie przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny, nie ma wówczas podstaw, aby traktować go gorzej podczas podziału majątku. Nie zmienia to jednak faktu, że każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Czy w trakcie rozwodu alkoholik może zostać pozbawiony majątku? Aby tak się stało, niezbędne jest wykazanie, że uzależniony współmałżonek nie dbał o wspólny majątek lub wręcz powodował znaczne straty w budżecie finansowym, natomiast jego ogólne zachowanie znacząco utrudnia funkcjonowanie rodziny na godnym finansowo poziomie.

W takiej sytuacji, sąd może zdecydować, że osobie niewinnej rozpadu małżeństwa przypadnie większa część wspólnego majątku. Proporcje podziału są natomiast zależne od tego, jak wielkie straty powoduje realnie osoba uzależniona od alkoholu.

 Potrzebujesz pomocy prawnika?

Sprawa o rozwód z alkoholikiem, szczególnie w przypadku orzekania o winie,  może się okazać dość skomplikowana.

Należy wykazać rozkład pożycia małżeńskiego, a jeśli sąd ma zasądzić również alimenty, trzeba dodatkowo wykazać ich zasadność oraz określić wysokość świadczenia. Doświadczony radca prawny pomoże pomoże złożyć formalny rozwód z alkoholikiem, a jednocześnie zapewni wsparcie emocjonalne i zadba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy we wszystkich jej aspektach.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów. Jak należy rozumieć kontakty […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]