Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem.

Jak napisać pozew o rozwód z alkoholikiem?

Pozew o rozwód powinien spełniać ogólne wymagania dla pism procesowych. Musi tym samym zawierać informacje, takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego się go kieruje;
 • imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma („np. Pozew o rozwód w Częstochowie”);
 • osnowa wniosku;
 • opis sytuacji (dowody) na poparcie swoich twierdzeń;
 • podpis;
 • załączniki.

W toku postępowania rozwodowego odbędzie się rozprawa, podczas której sąd może zechcieć przesłuchać świadków i strony. Liczba rozpraw jest za uzależniona od żądań zawartych w pozwie rozwodowym oraz poziomu skomplikowania danej sprawy.

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Aby wziąć rozwód z alkoholikiem należy jednoznacznie wykazać, że w wyniku choroby współmałżonka doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Oznacza to, że pomiędzy partnerami zanikły jakiekolwiek więzi fizyczne, gospodarcze, a nawet duchowe. Rozkład pożycia powinien być jednocześnie trwały, czyli niemożliwy do naprawienia. Warto także pamiętać, że sama choroba alkoholowa nie powinna być pretekstem do rozwodu.

Dowody niezbędne do rozwodu z orzeczeniem o winie

Przygotowując się do rozwodu z alkoholikiem, należy zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Najczęściej wnioskowane dowody w przypadku rozwodu z alkoholikiem to:

 • dokumenty świadczące o konieczności leczenia alkoholizmu, w tym historia leczenia;
 • zeznania świadków (członków rodziny, znajomych, sąsiadów);
 • wyniki obdukcji lekarskich;
 • nagrania lub fotografie ukazujące zachowanie pijanego współmałżonka;
 • notatki policyjne z interwencji;
 • niebieska karta.

Bardzo istotne jest opisanie, kiedy zaczęły się problemy z alkoholem, jak często osoba uzależniona sięga po kieliszek. Jest to szczególnie ważna informacja, zwłaszcza w Polsce, gdzie “kultura” picia jest mocno zakorzeniona w rodzimej tradycji.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, należy więc zadbać o zgromadzenie jak największej ilości dowodów, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Rozwód z alkoholikiem – podział majątku

Po orzeczeniu rozwodu konieczne jest również zakończenie wspólnych spraw majątkowych byłych partnerów.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że jeśli zachowanie współmałżonka uzależnionego od alkoholu nie przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny, nie ma wówczas podstaw, aby traktować go gorzej podczas podziału majątku. Nie zmienia to jednak faktu, że każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Czy w trakcie rozwodu alkoholik może zostać pozbawiony majątku? Aby tak się stało, niezbędne jest wykazanie, że uzależniony współmałżonek nie dbał o wspólny majątek lub wręcz powodował znaczne straty w budżecie finansowym, natomiast jego ogólne zachowanie znacząco utrudnia funkcjonowanie rodziny na godnym finansowo poziomie.

W takiej sytuacji, sąd może zdecydować, że osobie niewinnej rozpadu małżeństwa przypadnie większa część wspólnego majątku. Proporcje podziału są natomiast zależne od tego, jak wielkie straty powoduje realnie osoba uzależniona od alkoholu.

 Potrzebujesz pomocy prawnika?

Sprawa o rozwód z alkoholikiem, szczególnie w przypadku orzekania o winie,  może się okazać dość skomplikowana.

Należy wykazać rozkład pożycia małżeńskiego, a jeśli sąd ma zasądzić również alimenty, trzeba dodatkowo wykazać ich zasadność oraz określić wysokość świadczenia. Doświadczony radca prawny pomoże pomoże złożyć formalny rozwód z alkoholikiem, a jednocześnie zapewni wsparcie emocjonalne i zadba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy we wszystkich jej aspektach.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

alimenty czestochowa

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości? Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka? Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]