Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem.

Jak napisać pozew o rozwód z alkoholikiem?

Pozew o rozwód powinien spełniać ogólne wymagania dla pism procesowych. Musi tym samym zawierać informacje, takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego się go kieruje;
 • imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma („np. Pozew o rozwód w Częstochowie”);
 • osnowa wniosku;
 • opis sytuacji (dowody) na poparcie swoich twierdzeń;
 • podpis;
 • załączniki.

W toku postępowania rozwodowego odbędzie się rozprawa, podczas której sąd może zechcieć przesłuchać świadków i strony. Liczba rozpraw jest za uzależniona od żądań zawartych w pozwie rozwodowym oraz poziomu skomplikowania danej sprawy.

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Aby wziąć rozwód z alkoholikiem należy jednoznacznie wykazać, że w wyniku choroby współmałżonka doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Oznacza to, że pomiędzy partnerami zanikły jakiekolwiek więzi fizyczne, gospodarcze, a nawet duchowe. Rozkład pożycia powinien być jednocześnie trwały, czyli niemożliwy do naprawienia. Warto także pamiętać, że sama choroba alkoholowa nie powinna być pretekstem do rozwodu.

Dowody niezbędne do rozwodu z orzeczeniem o winie

Przygotowując się do rozwodu z alkoholikiem, należy zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Najczęściej wnioskowane dowody w przypadku rozwodu z alkoholikiem to:

 • dokumenty świadczące o konieczności leczenia alkoholizmu, w tym historia leczenia;
 • zeznania świadków (członków rodziny, znajomych, sąsiadów);
 • wyniki obdukcji lekarskich;
 • nagrania lub fotografie ukazujące zachowanie pijanego współmałżonka;
 • notatki policyjne z interwencji;
 • niebieska karta.

Bardzo istotne jest opisanie, kiedy zaczęły się problemy z alkoholem, jak często osoba uzależniona sięga po kieliszek. Jest to szczególnie ważna informacja, zwłaszcza w Polsce, gdzie “kultura” picia jest mocno zakorzeniona w rodzimej tradycji.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, należy więc zadbać o zgromadzenie jak największej ilości dowodów, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

Rozwód z alkoholikiem – podział majątku

Po orzeczeniu rozwodu konieczne jest również zakończenie wspólnych spraw majątkowych byłych partnerów.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że jeśli zachowanie współmałżonka uzależnionego od alkoholu nie przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej rodziny, nie ma wówczas podstaw, aby traktować go gorzej podczas podziału majątku. Nie zmienia to jednak faktu, że każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Czy w trakcie rozwodu alkoholik może zostać pozbawiony majątku? Aby tak się stało, niezbędne jest wykazanie, że uzależniony współmałżonek nie dbał o wspólny majątek lub wręcz powodował znaczne straty w budżecie finansowym, natomiast jego ogólne zachowanie znacząco utrudnia funkcjonowanie rodziny na godnym finansowo poziomie.

W takiej sytuacji, sąd może zdecydować, że osobie niewinnej rozpadu małżeństwa przypadnie większa część wspólnego majątku. Proporcje podziału są natomiast zależne od tego, jak wielkie straty powoduje realnie osoba uzależniona od alkoholu.

 Potrzebujesz pomocy prawnika?

Sprawa o rozwód z alkoholikiem, szczególnie w przypadku orzekania o winie,  może się okazać dość skomplikowana.

Należy wykazać rozkład pożycia małżeńskiego, a jeśli sąd ma zasądzić również alimenty, trzeba dodatkowo wykazać ich zasadność oraz określić wysokość świadczenia. Doświadczony radca prawny pomoże pomoże złożyć formalny rozwód z alkoholikiem, a jednocześnie zapewni wsparcie emocjonalne i zadba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy we wszystkich jej aspektach.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]