Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Niebieska Karta to dokument, którego nadrzędnym celem jest ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Potencjalna agresja fizyczna i seksualna, ale także ekonomiczna i psychiczna bardzo często stanowią podstawę do udzielania rozwodu. W takiej sytuacji, dokumentacja zgromadzona w ramach Niebieskiej Karty może stanowić niezwykle istotny dowód winy małżonka. Sprawdźmy zatem, co w praktyce daje Niebieska Karta podczas rozwodu.

Kiedy trzeba założyć Niebieską Kartę?

Zacznijmy od tego, co właściwie kryje się pod pojęciem Niebieskiej Karty.

Jest to dokument zakładany na podstawie zaistnienia podejrzenia agresji w rodzinie oraz związane z tym rozmaite czynności. To pierwszy, bardzo ważny, krok do wyrwania się z przemocowej sytuacji oraz działanie, które gwarantuje ofierze uzyskanie wsparcia i konkretnej pomocy.

Działania w ramach Niebieskiej Karty skupiają się między innymi na szeroko pojętym diagnozowaniu problemów, ale także na inicjowaniu interwencji, udzielaniu niezbędnych informacji o instytucjach lub konkretnych osobach mogących nieść pomoc w sytuacji kryzysowej.

Kto zakłada Niebieską Kartę?

Niebieską Kartę może założyć pracownik placówki służby zdrowia, funkcjonariusz policji,  pracownik jednostki opieki społecznej, a nawet pracownik oświaty. W tym przypadku wystarczy jedynie podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, zazwyczaj bazujące na bezpośredniej relacji osoby pokrzywdzonej.

Dane zawarte w Niebieskiej Karcie obejmują zazwyczaj:

  • informacje związane z osobą pokrzywdzoną,
  • dane sprawcy,
  • rodzaj stosowanej przemocy,
  • relacje potencjalnych świadków zdarzenia,
  • opis zdarzenia wraz z adnotacją o miejscu,
  • opis obrażeń, jeśli się pojawiły,
  • podjęte działania.

Rozwód Częstochowa z orzeczeniem o winie

W rodzinach, które zostały dotknięte przemocą Niebieska Karta stanowi zazwyczaj kluczowy dowód w procesie podczas postępowania o rozwód. Częstochowa, podobnie jak inne miasta regionu ma w swoich statystykach wiele spraw, w których została wykorzystana taka dokumentacja.

Informacje tego typu są bowiem dla sądu ważnym argumentem, który mocno przemawia za orzeczeniem o winie rozpadu pożycia małżeńskiego osoby, która stosowała przynajmniej jedną formę przemocy wobec współmałżonka.

Warto przy tym pamiętać, że czasem zdarzają się nadużycia i pozorowanie przemocy w rodzinie. W takich sytuacjach Niebieska Karta może być wykorzystywana do walki w sądzie. Jeden z partnerów fałszuje wówczas swoje zachowania, może także tworzyć nieprawdziwe dowody, stawiając się w ten sposób w roli ofiary. Oznacza to, że Niebieska Karta bywa stosowana jako narzędzie manipulacji i karta przetargowa w rozgrywkach między małżonkami, kiedy na przykład toczy się walka o alimenty. Częstochowa posiada w swoich statystykach sądowych takie sprawy, w których najważniejszym celem jest upokorzenie drugiej strony i wygrana w sądzie.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]