Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Niebieska Karta to dokument, którego nadrzędnym celem jest ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Potencjalna agresja fizyczna i seksualna, ale także ekonomiczna i psychiczna bardzo często stanowią podstawę do udzielania rozwodu. W takiej sytuacji, dokumentacja zgromadzona w ramach Niebieskiej Karty może stanowić niezwykle istotny dowód winy małżonka. Sprawdźmy zatem, co w praktyce daje Niebieska Karta podczas rozwodu.

Kiedy trzeba założyć Niebieską Kartę?

Zacznijmy od tego, co właściwie kryje się pod pojęciem Niebieskiej Karty.

Jest to dokument zakładany na podstawie zaistnienia podejrzenia agresji w rodzinie oraz związane z tym rozmaite czynności. To pierwszy, bardzo ważny, krok do wyrwania się z przemocowej sytuacji oraz działanie, które gwarantuje ofierze uzyskanie wsparcia i konkretnej pomocy.

Działania w ramach Niebieskiej Karty skupiają się między innymi na szeroko pojętym diagnozowaniu problemów, ale także na inicjowaniu interwencji, udzielaniu niezbędnych informacji o instytucjach lub konkretnych osobach mogących nieść pomoc w sytuacji kryzysowej.

Kto zakłada Niebieską Kartę?

Niebieską Kartę może założyć pracownik placówki służby zdrowia, funkcjonariusz policji,  pracownik jednostki opieki społecznej, a nawet pracownik oświaty. W tym przypadku wystarczy jedynie podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, zazwyczaj bazujące na bezpośredniej relacji osoby pokrzywdzonej.

Dane zawarte w Niebieskiej Karcie obejmują zazwyczaj:

  • informacje związane z osobą pokrzywdzoną,
  • dane sprawcy,
  • rodzaj stosowanej przemocy,
  • relacje potencjalnych świadków zdarzenia,
  • opis zdarzenia wraz z adnotacją o miejscu,
  • opis obrażeń, jeśli się pojawiły,
  • podjęte działania.

Rozwód Częstochowa z orzeczeniem o winie

W rodzinach, które zostały dotknięte przemocą Niebieska Karta stanowi zazwyczaj kluczowy dowód w procesie podczas postępowania o rozwód. Częstochowa, podobnie jak inne miasta regionu ma w swoich statystykach wiele spraw, w których została wykorzystana taka dokumentacja.

Informacje tego typu są bowiem dla sądu ważnym argumentem, który mocno przemawia za orzeczeniem o winie rozpadu pożycia małżeńskiego osoby, która stosowała przynajmniej jedną formę przemocy wobec współmałżonka.

Warto przy tym pamiętać, że czasem zdarzają się nadużycia i pozorowanie przemocy w rodzinie. W takich sytuacjach Niebieska Karta może być wykorzystywana do walki w sądzie. Jeden z partnerów fałszuje wówczas swoje zachowania, może także tworzyć nieprawdziwe dowody, stawiając się w ten sposób w roli ofiary. Oznacza to, że Niebieska Karta bywa stosowana jako narzędzie manipulacji i karta przetargowa w rozgrywkach między małżonkami, kiedy na przykład toczy się walka o alimenty. Częstochowa posiada w swoich statystykach sądowych takie sprawy, w których najważniejszym celem jest upokorzenie drugiej strony i wygrana w sądzie.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]