Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Niebieska Karta to dokument, którego nadrzędnym celem jest ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Potencjalna agresja fizyczna i seksualna, ale także ekonomiczna i psychiczna bardzo często stanowią podstawę do udzielania rozwodu. W takiej sytuacji, dokumentacja zgromadzona w ramach Niebieskiej Karty może stanowić niezwykle istotny dowód winy małżonka. Sprawdźmy zatem, co w praktyce daje Niebieska Karta podczas rozwodu.

Kiedy trzeba założyć Niebieską Kartę?

Zacznijmy od tego, co właściwie kryje się pod pojęciem Niebieskiej Karty.

Jest to dokument zakładany na podstawie zaistnienia podejrzenia agresji w rodzinie oraz związane z tym rozmaite czynności. To pierwszy, bardzo ważny, krok do wyrwania się z przemocowej sytuacji oraz działanie, które gwarantuje ofierze uzyskanie wsparcia i konkretnej pomocy.

Działania w ramach Niebieskiej Karty skupiają się między innymi na szeroko pojętym diagnozowaniu problemów, ale także na inicjowaniu interwencji, udzielaniu niezbędnych informacji o instytucjach lub konkretnych osobach mogących nieść pomoc w sytuacji kryzysowej.

Kto zakłada Niebieską Kartę?

Niebieską Kartę może założyć pracownik placówki służby zdrowia, funkcjonariusz policji,  pracownik jednostki opieki społecznej, a nawet pracownik oświaty. W tym przypadku wystarczy jedynie podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, zazwyczaj bazujące na bezpośredniej relacji osoby pokrzywdzonej.

Dane zawarte w Niebieskiej Karcie obejmują zazwyczaj:

  • informacje związane z osobą pokrzywdzoną,
  • dane sprawcy,
  • rodzaj stosowanej przemocy,
  • relacje potencjalnych świadków zdarzenia,
  • opis zdarzenia wraz z adnotacją o miejscu,
  • opis obrażeń, jeśli się pojawiły,
  • podjęte działania.

Rozwód Częstochowa z orzeczeniem o winie

W rodzinach, które zostały dotknięte przemocą Niebieska Karta stanowi zazwyczaj kluczowy dowód w procesie podczas postępowania o rozwód. Częstochowa, podobnie jak inne miasta regionu ma w swoich statystykach wiele spraw, w których została wykorzystana taka dokumentacja.

Informacje tego typu są bowiem dla sądu ważnym argumentem, który mocno przemawia za orzeczeniem o winie rozpadu pożycia małżeńskiego osoby, która stosowała przynajmniej jedną formę przemocy wobec współmałżonka.

Warto przy tym pamiętać, że czasem zdarzają się nadużycia i pozorowanie przemocy w rodzinie. W takich sytuacjach Niebieska Karta może być wykorzystywana do walki w sądzie. Jeden z partnerów fałszuje wówczas swoje zachowania, może także tworzyć nieprawdziwe dowody, stawiając się w ten sposób w roli ofiary. Oznacza to, że Niebieska Karta bywa stosowana jako narzędzie manipulacji i karta przetargowa w rozgrywkach między małżonkami, kiedy na przykład toczy się walka o alimenty. Częstochowa posiada w swoich statystykach sądowych takie sprawy, w których najważniejszym celem jest upokorzenie drugiej strony i wygrana w sądzie.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]