Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po rozwodzie?

Alimenty na byłą żonę/na byłego męża 

Jeśli były małżonek ma jakiekolwiek roszczenie alimentacyjne, to nie dlatego, że został orzeczony rozwód, ale dlatego, że strony pozostawały w związku małżeńskim. Pozew o alimenty można zatem złożyć nie z powodu rozwodu, lecz pomimo tego. 

Choć po rozwodzie nie ma już między byłymi partnerami stosunku rodzinnego, to jednak niektóre skutki prawne zawarcia małżeństwa w dalszym ciągu trwają. Ten z małżonków, który po rozwodzie znajduje się w niedostatku, może się domagać od byłego partnera dostarczenia środków utrzymania. 

Przez niedostatek należy rozumieć stan, w którym dana osoba własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych. 

Za przyczyny niedostatku uważa się zazwyczaj niemożność podjęcia pracy zarobkowej z powodu zajmowania się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, a także brak kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy właściwej dla wieku, stanu zdrowia i posiadanych umiejętności.

Kodeks nie definiuje konkretnych potrzeb, jakie powinien zaspokoić małżonek, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. Potrzeby materialne każdego człowieka kształtują się inaczej, dlatego sąd w każdej sprawie indywidualnie bada sytuację byłych małżonków. 

Sąd może nie przyznać alimentów osobie po rozwodzie, która posiada znaczące składniki majątkowe, które choć same nie przynoszą dochodu, spieniężone pozwolą pozbyć się niedostatku. Należy jednak pamiętać, że małżonek zobowiązany do płacenia świadczenia nie może się domagać, aby współmałżonek spieniężył np. cenne pamiątki rodowe. 

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka?

W wyroku rozwodowym sąd może orzec na trzy sposoby stwierdzając, że małżonkowie oboje ponoszą winę za rozkład pożycia, tylko jeden z małżonków jest winny, bądź na zgodny wniosek żony i męża, może odstąpić od orzekania o winie. 

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie świadczenie pozostaje dożywotnie i wygasa dopiero po śmierci osoby, na rzecz której są płacone alimenty. 

Jeśli natomiast świadczenie zostało przyznane byłemu małżonkowi, którego sąd nie uznał za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, wtedy obowiązek alimentacyjny upływa po 5 latach od dnia uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Pod warunkiem wystąpienia szczególnych okoliczności, np. choroby, obowiązek alimentacyjny może zostać przedłużony.

W sytuacji, kiedy osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia wstąpi w nowy związek małżeński, wtedy obowiązek alimentacyjny natychmiast wygasa. Świadczenie nie wygasa natomiast, jeżeli były małżonek pozostaje w związku nieformalnym.

Pozew o alimenty – dobry prawnik w Częstochowie

Nie wiesz, jak napisać pozew o rozwód w Częstochowie lub pozew o alimenty od byłego współmałżonka? Zachęcamy do kontaktu z nasza kancelarią. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie Twoich problemów. 

Doświadczony radca prawny w Częstochowie pomoże złożyć formalny pozew o alimenty od byłego partnera, a jednocześnie zagwarantuje wsparcie emocjonalne i zadba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w jej wszystkich aspektach. 

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów. Jak należy rozumieć kontakty […]