Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w sprawie o rozwód w Częstochowie.

Zdrada a rozwód o winie

Wystarczy jednokrotnie zachowanie małżonka stanowiące zdradę, aby doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Zdrada narusza pewne normy moralne, dlatego osoba, która dopuściła się zdrady bywa najczęściej uznana winnym rozkładu pożycia.

W celu przypisania wyłącznej winy za rozpad związku jednemu małżonkowi, powinien zaistnieć oczywisty związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem tego małżonka a zerwaniem więzi duchowej i fizycznej w małżeństwie. Należy przy tym pamiętać, że nie tylko naruszenie któregokolwiek z obowiązków małżeńskich wymienionych w ustawie świadczy o winie małżonka, lecz także każde zachowanie, które było wyrazem rażącego braku lojalności wobec drugiej osoby. Do uznania, że rozkład małżeństwa jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest niemożliwy.

Czy zdrada zawsze przekłada się na orzeczenie o winie?

Zdrada małżeńska może, ale nie musi, prowadzić do rozwodu z orzekaniem o winie. To, czy tak się stanie, zależy między innymi od przedstawionych dowodów zdrady partnera oraz tego, czy niewinny małżonek faktycznie domaga się orzeczenia przez sąd rozwodu z orzekaniem o winie.

Niekiedy małżonek, który dopuścił się zdrady, próbuje ją tłumaczyć tym, że była spowodowana wcześniejszym negatywnym zachowaniem współmałżonka. Podlega to jednak ocenie Sądu i może się tak zdarzyć, że nieprawidłowe zachowanie zdradzanego partnera będzie stanowić zawinioną współprzyczynę rozpadu małżeństwa. W takiej sytuacji sąd orzeka rozwód z winy obojga małżonków.

Jakie dowody zdrady małżeńskiej może dopuścić sąd?

Sąd w sprawie o rozwód może dopuścić dowód:

  • z filmu,
  • z fotokopii,
  • z fotografii,
  • ze ścieżek dźwiękowych lub innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki (art. 308 Kodeksu postępowania cywilnego).

Powód może się także posługiwać każdym innym środkiem dowodowym, nawet jeśli nie został wyszczególniony w ustawie. Należy go jednak przedstawić w taki sposób, aby sąd uznał podane informacje za wiarygodne.

W sprawach o rozwód z orzekaniem o winie z powodu zdrady małżeńskiej dopuszcza niekiedy jako dowód raport detektywa. Jeżeli jednak dowody pochodzą z czynów niedozwolonych (takich jak podsłuch), wówczas sąd może ich nie dopuścić w postępowaniu rozwodowym.

Rozwód w Częstochowie z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie w wyniku zdrady małżeńskiej to zazwyczaj bardzo trudne doświadczenie w życiu każdego człowieka. Profesjonalny radca prawny w Częstochowie zapewni Ci wsparcie nie tylko merytoryczne, ale także emocjonalne oraz zadba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w każdym aspekcie.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]