Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w sprawie o rozwód w Częstochowie.

Zdrada a rozwód o winie

Wystarczy jednokrotnie zachowanie małżonka stanowiące zdradę, aby doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Zdrada narusza pewne normy moralne, dlatego osoba, która dopuściła się zdrady bywa najczęściej uznana winnym rozkładu pożycia.

W celu przypisania wyłącznej winy za rozpad związku jednemu małżonkowi, powinien zaistnieć oczywisty związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem tego małżonka a zerwaniem więzi duchowej i fizycznej w małżeństwie. Należy przy tym pamiętać, że nie tylko naruszenie któregokolwiek z obowiązków małżeńskich wymienionych w ustawie świadczy o winie małżonka, lecz także każde zachowanie, które było wyrazem rażącego braku lojalności wobec drugiej osoby. Do uznania, że rozkład małżeństwa jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest niemożliwy.

Czy zdrada zawsze przekłada się na orzeczenie o winie?

Zdrada małżeńska może, ale nie musi, prowadzić do rozwodu z orzekaniem o winie. To, czy tak się stanie, zależy między innymi od przedstawionych dowodów zdrady partnera oraz tego, czy niewinny małżonek faktycznie domaga się orzeczenia przez sąd rozwodu z orzekaniem o winie.

Niekiedy małżonek, który dopuścił się zdrady, próbuje ją tłumaczyć tym, że była spowodowana wcześniejszym negatywnym zachowaniem współmałżonka. Podlega to jednak ocenie Sądu i może się tak zdarzyć, że nieprawidłowe zachowanie zdradzanego partnera będzie stanowić zawinioną współprzyczynę rozpadu małżeństwa. W takiej sytuacji sąd orzeka rozwód z winy obojga małżonków.

Jakie dowody zdrady małżeńskiej może dopuścić sąd?

Sąd w sprawie o rozwód może dopuścić dowód:

  • z filmu,
  • z fotokopii,
  • z fotografii,
  • ze ścieżek dźwiękowych lub innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki (art. 308 Kodeksu postępowania cywilnego).

Powód może się także posługiwać każdym innym środkiem dowodowym, nawet jeśli nie został wyszczególniony w ustawie. Należy go jednak przedstawić w taki sposób, aby sąd uznał podane informacje za wiarygodne.

W sprawach o rozwód z orzekaniem o winie z powodu zdrady małżeńskiej dopuszcza niekiedy jako dowód raport detektywa. Jeżeli jednak dowody pochodzą z czynów niedozwolonych (takich jak podsłuch), wówczas sąd może ich nie dopuścić w postępowaniu rozwodowym.

Rozwód w Częstochowie z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie w wyniku zdrady małżeńskiej to zazwyczaj bardzo trudne doświadczenie w życiu każdego człowieka. Profesjonalny radca prawny w Częstochowie zapewni Ci wsparcie nie tylko merytoryczne, ale także emocjonalne oraz zadba o pozytywne rozstrzygnięcie sprawy w każdym aspekcie.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów. Jak należy rozumieć kontakty […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]