Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Z uwagi na to, że każde małżeństwo ma inną historię, nie ma jednego wzoru uzasadnienia rozwodu. Warto natomiast postępować według kilku prostych wytycznych. Zapraszamy do lektury.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa się zazwyczaj z dwóch części:

  • petitum w ramach którego zostało zgłoszone żądanie pozwu oraz przedstawione dowody na poparcie zgłoszonych żądań
  • uzasadnienie, w którym powód lub powódka składający pozew o rozwód w Częstochowie muszą przedstawić szczegółowe informacje na temat małżeństwa, a tym samym dowieść, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

W pozwie trzeba także wskazać sąd, do którego jest adresowany pozew, a także umieścić podstawowe dane osobowe obojga małżonków oraz datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Sposób, w jaki należy napisać pozew o rozwód będzie inny w zależności od tego, czy chcemy uzyskać wyrok z orzeczeniem o winie, albo bez tego.

Rozwód z orzekaniem winy lub bez orzekania

Jeśli chcemy zakończyć małżeństwo bez orzekania o winie, wówczas warto ograniczyć opis do przedstawienia tego, co naprawdę konieczne. Wnosząc pozew o rozwód w Częstochowie, trzeba też zadbać o to, aby z uzasadnienia wynikało, iż jest to pozew bez orzekania o winie. Nie ma zatem sensu opisywać nieporozumień z całego okresu małżeństwa.

W historii małżeństwa należy natomiast umieścić informacje o wspólnych dzieciach czy ewentualnych umowach majątkowych. Można również opisać, jak doszło do poznania,  jak wyglądał początkowy okres małżeństwa, kiedy doszło do kryzysu. Warto również wspomnieć, że decyzja o wniesieniu pozwu jest przemyślana i definitywna. Dobrze napisane uzasadnienie nie musi być długie.

Jeśli druga strona w odpowiedzi na pozew, zażąda rozwodu z winy współmałżonka, wówczas sąd daje możliwość, aby złożyć kolejne pismo procesowe i bardziej rozwinąć własną wersję wydarzeń.

W takiej sytuacji, oprócz opisania wszystkich okoliczności trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, trzeba opisać i załączyć również materiał dowodowy, który jednoznacznie potwierdza winę drugiego małżonka. Co wchodzi w skład materiału dowodowego?

  • rachunki i faktury (pokazujące brak wsparcia finansowego lub marnotrawienie wspólnego majątku),
  • ekspertyzy lekarskie, obdukcje (w przypadku zaistnienia okoliczności przemocy fizycznej),
  • bilingi z telefonów, treść korespondencji (znaczenie przy zdradach małżeńskich),
  • wskazanie świadków zdarzeń (sąd przesłucha ich w trakcie rozprawy).

Warto pamiętać, że historia małżeństwa ukazana w pozwie o rozwód powinna być szczegółowa, ale równocześnie maksymalnie zwięzła. Ujęcie wszystkich zarzutów wobec współmałżonka jest bez wątpienia sporym wyzwaniem, szczególnie gdy pozew zostaje przygotowywany pod wpływem silnych emocji. Wsparcie prawnika ma tutaj kluczowe znaczenie. Pomożemy Ci napisać historię małżeństwa i wskazać tylko te okoliczności, które będą rzeczywiście istotne dla sądu.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]