Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Z uwagi na to, że każde małżeństwo ma inną historię, nie ma jednego wzoru uzasadnienia rozwodu. Warto natomiast postępować według kilku prostych wytycznych. Zapraszamy do lektury.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa się zazwyczaj z dwóch części:

  • petitum w ramach którego zostało zgłoszone żądanie pozwu oraz przedstawione dowody na poparcie zgłoszonych żądań
  • uzasadnienie, w którym powód lub powódka składający pozew o rozwód w Częstochowie muszą przedstawić szczegółowe informacje na temat małżeństwa, a tym samym dowieść, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

W pozwie trzeba także wskazać sąd, do którego jest adresowany pozew, a także umieścić podstawowe dane osobowe obojga małżonków oraz datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Sposób, w jaki należy napisać pozew o rozwód będzie inny w zależności od tego, czy chcemy uzyskać wyrok z orzeczeniem o winie, albo bez tego.

Rozwód z orzekaniem winy lub bez orzekania

Jeśli chcemy zakończyć małżeństwo bez orzekania o winie, wówczas warto ograniczyć opis do przedstawienia tego, co naprawdę konieczne. Wnosząc pozew o rozwód w Częstochowie, trzeba też zadbać o to, aby z uzasadnienia wynikało, iż jest to pozew bez orzekania o winie. Nie ma zatem sensu opisywać nieporozumień z całego okresu małżeństwa.

W historii małżeństwa należy natomiast umieścić informacje o wspólnych dzieciach czy ewentualnych umowach majątkowych. Można również opisać, jak doszło do poznania,  jak wyglądał początkowy okres małżeństwa, kiedy doszło do kryzysu. Warto również wspomnieć, że decyzja o wniesieniu pozwu jest przemyślana i definitywna. Dobrze napisane uzasadnienie nie musi być długie.

Jeśli druga strona w odpowiedzi na pozew, zażąda rozwodu z winy współmałżonka, wówczas sąd daje możliwość, aby złożyć kolejne pismo procesowe i bardziej rozwinąć własną wersję wydarzeń.

W takiej sytuacji, oprócz opisania wszystkich okoliczności trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, trzeba opisać i załączyć również materiał dowodowy, który jednoznacznie potwierdza winę drugiego małżonka. Co wchodzi w skład materiału dowodowego?

  • rachunki i faktury (pokazujące brak wsparcia finansowego lub marnotrawienie wspólnego majątku),
  • ekspertyzy lekarskie, obdukcje (w przypadku zaistnienia okoliczności przemocy fizycznej),
  • bilingi z telefonów, treść korespondencji (znaczenie przy zdradach małżeńskich),
  • wskazanie świadków zdarzeń (sąd przesłucha ich w trakcie rozprawy).

Warto pamiętać, że historia małżeństwa ukazana w pozwie o rozwód powinna być szczegółowa, ale równocześnie maksymalnie zwięzła. Ujęcie wszystkich zarzutów wobec współmałżonka jest bez wątpienia sporym wyzwaniem, szczególnie gdy pozew zostaje przygotowywany pod wpływem silnych emocji. Wsparcie prawnika ma tutaj kluczowe znaczenie. Pomożemy Ci napisać historię małżeństwa i wskazać tylko te okoliczności, które będą rzeczywiście istotne dla sądu.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]