Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?

Z uwagi na to, że każde małżeństwo ma inną historię, nie ma jednego wzoru uzasadnienia rozwodu. Warto natomiast postępować według kilku prostych wytycznych. Zapraszamy do lektury.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa się zazwyczaj z dwóch części:

  • petitum w ramach którego zostało zgłoszone żądanie pozwu oraz przedstawione dowody na poparcie zgłoszonych żądań
  • uzasadnienie, w którym powód lub powódka składający pozew o rozwód w Częstochowie muszą przedstawić szczegółowe informacje na temat małżeństwa, a tym samym dowieść, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

W pozwie trzeba także wskazać sąd, do którego jest adresowany pozew, a także umieścić podstawowe dane osobowe obojga małżonków oraz datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Sposób, w jaki należy napisać pozew o rozwód będzie inny w zależności od tego, czy chcemy uzyskać wyrok z orzeczeniem o winie, albo bez tego.

Rozwód z orzekaniem winy lub bez orzekania

Jeśli chcemy zakończyć małżeństwo bez orzekania o winie, wówczas warto ograniczyć opis do przedstawienia tego, co naprawdę konieczne. Wnosząc pozew o rozwód w Częstochowie, trzeba też zadbać o to, aby z uzasadnienia wynikało, iż jest to pozew bez orzekania o winie. Nie ma zatem sensu opisywać nieporozumień z całego okresu małżeństwa.

W historii małżeństwa należy natomiast umieścić informacje o wspólnych dzieciach czy ewentualnych umowach majątkowych. Można również opisać, jak doszło do poznania,  jak wyglądał początkowy okres małżeństwa, kiedy doszło do kryzysu. Warto również wspomnieć, że decyzja o wniesieniu pozwu jest przemyślana i definitywna. Dobrze napisane uzasadnienie nie musi być długie.

Jeśli druga strona w odpowiedzi na pozew, zażąda rozwodu z winy współmałżonka, wówczas sąd daje możliwość, aby złożyć kolejne pismo procesowe i bardziej rozwinąć własną wersję wydarzeń.

W takiej sytuacji, oprócz opisania wszystkich okoliczności trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa, trzeba opisać i załączyć również materiał dowodowy, który jednoznacznie potwierdza winę drugiego małżonka. Co wchodzi w skład materiału dowodowego?

  • rachunki i faktury (pokazujące brak wsparcia finansowego lub marnotrawienie wspólnego majątku),
  • ekspertyzy lekarskie, obdukcje (w przypadku zaistnienia okoliczności przemocy fizycznej),
  • bilingi z telefonów, treść korespondencji (znaczenie przy zdradach małżeńskich),
  • wskazanie świadków zdarzeń (sąd przesłucha ich w trakcie rozprawy).

Warto pamiętać, że historia małżeństwa ukazana w pozwie o rozwód powinna być szczegółowa, ale równocześnie maksymalnie zwięzła. Ujęcie wszystkich zarzutów wobec współmałżonka jest bez wątpienia sporym wyzwaniem, szczególnie gdy pozew zostaje przygotowywany pod wpływem silnych emocji. Wsparcie prawnika ma tutaj kluczowe znaczenie. Pomożemy Ci napisać historię małżeństwa i wskazać tylko te okoliczności, które będą rzeczywiście istotne dla sądu.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]