Alimenty na dziecko. Ile można się domagać ?

Alimenty na dziecko. Ile można się domagać ?

W dzisiejszym wpisie chciałbym Wam przedstawić tematykę przyznawanych alimentów na dziecko przez Sąd w Częstochowie, czy to w wytoczonym powództwie o alimenty przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, czy w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Musisz wiedzieć, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Nie oznacza to od razu, że oboje rodzice wykładają pieniądze po równo. Rodzic, który sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. W takim przypadku jego zobowiązanie alimentacyjne, w ekwiwalencie pieniężnym, będzie niższe lub żadne niż rodzica, który w ogóle nie jest zainteresowany swoim dzieckiem.

Praktyka orzecznicza w zakresie alimentów na dziecko wydawanych przez Sądy w Częstochowie jest zróżnicowana. Wysokość alimentów na dziecko Sąd ocenia na podstawie potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodzica zobowiązanego.

Pozwólcie, że dam wam przykład:

Rodzic, który z wykształcenia jest architektem otrzymuje wynagrodzenie minimalne (reszta pod tzw. stołem). Sąd wiedzą, że możliwości zarobkowe tego rodzica są co najmniej dwukrotnie większe ze względu na jego wykształcenie przyjmie założenie, że zobowiązany jest wstanie zarabiać ok. 7 tys. brutto miesięcznie. Natomiast miesięczny koszt utrzymania trzynastoletniego dziecka wynosi ok. 1700 złotych (400 zł jazda konna, 100 zł zajęcia na basenie, 200 zł korepetycje z angielskiego, 300 zł wyżywienie, 100 zł bilet miesięczny, 100 zł odzież, 300 zł koszty mieszkania i mediów, 50 zł chemia gospodarcza, 50zł kieszonkowe plus wydatki roczne jak ubezpieczenie, leki, wizyty u lekarza, kolonie w wakacje czy wyjazd w ferie zimowe). Drugi rodzic zarabia zgodnie ze swoim wykształceniem zawodowym 3000 brutto. Sąd biorąc pod uwagę, że drugi rodzic zarabiający mniej, który jednak sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem tj. zawozi je na dodatkowe zajęcia, przygotowuje mu posiłki, pomaga w odrabianiu lekcji, dba o rozwój duchowy i fizyczny będzie ponosił koszty utrzymania dziecka w mniejszym zakresie, stąd w takim przypadku częstochowski Sąd powinien zasądzić alimenty w okolicach 1300 zł na rzecz małoletniego.

Z doświadczenia zawodowego wiem, że Sądy rzadko zasądzają alimenty poniżej 600 zł na dziecko w wieku przedszkolnym. Natomiast w okresie dojrzewania dziecka jego potrzeby wzrastają i przeważnie wynikają z dodatkowych zajęć pozaszkolnych, droższa odzież, wyższe kieszonkowe czy droższe atrakcje, stąd alimenty muszą być stosunkowo większe i oscylują średnio w granicach 900 zł miesięcznie.

Pamiętajcie jednak, że każda sprawa jest indywidualna, każde dziecko jest inne, ma inne potrzeby. Często drugi rodzić, szczególnie ten niezaangażowany w opiekę nad dzieckiem, nie jest świadom kosztów utrzymania małoletniego. Często zdarza się, że w postępowaniu mediacyjnym czy już na sali rozpraw drugi rodzic zobowiąże się do łożenia określonej kwoty pieniężnej. Dlatego też, mając na uwadze taktykę procesową lepiej zawyżyć koszty utrzymania by mieć szersze możliwości negocjacyjne.

Rodzicu, pamiętaj, że nie musisz brać na barki wszystkich kosztów utrzymania swojej pociechy. Drugi rodzic jest tak samo zobowiązany, a może nawet bardziej niż Ty! Dlatego Sąd w Częstochowie zasądzi takie alimenty na dziecko, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb twojego dziecka, w szczególności, gdy doświadczony w temacie alimentów radca prawny z kancelarii rozwodowej poprowadzi Twoją sprawę!

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]