Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

Rozwód jest złożonym procesem, który staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy obie strony mieszkają za granicą. Mimo to, wielu Polaków decyduje się na takie rozwiązanie z różnych powodów, do których można zaliczyć obywatelstwo, przyzwyczajenie do polskiego systemu prawnego czy nawet korzystniejsze warunki proceduralne. Poniżej przedstawiamy jak wygląda rozwód w Częstochowie dla osób mieszkających za granicą.

Czy osoby mieszkające za granicą mogą wziąć rozwód?

Małżonkowie posiadający polskie obywatelstwo mają możliwość wniesienia sprawy o rozwód zarówno przed sądem polskim jak i sądem innego kraju.

Sąd do którego trafi pozew rozwodowy ma zbadać czy jest właściwy, a jeśli nie to wówczas wskazuje organ właściwy lub występuje o to do Sądu Najwyższego. Warto jednak pamiętać, że taka procedura może trwać wiele miesięcy, mocno tym samym opóźniając samą sprawę rozwodową. Jeśli małżonkowie mieszkają na stałe za granicą, lepiej wcześniej sprawdzić jak wziąć rozwód.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Częstochowie, gdy małżonkowie mieszkają za granicą?

W pierwszej kolejności, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Cywilnego, pozew o rozwód wnosi się przed Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Jeśli rozwodzący się małżonkowie mieszkają poza granicami Polski, wówczas należy uzyskać oznaczenie sądu właściwego przez Sąd Najwyższy. W praktyce w treści pozwu zamieszcza się wniosek o zwrócenie się przez konkretny Sąd Okręgowy do Sądu Najwyższego o wyznaczenie go właściwym do rozpoznania sprawy.

Na podstawie art. 45 kodeksu postępowania cywilnego, istnieją dwie ścieżki, aby skrócić czas oczekiwania na sprawę rozwodową.

Powód przed wniesieniem pozwu rozwodowego może wystąpić do Sądu Najwyższego o ustalenie właściwości, wskazując przemawiające za tym okoliczności, takie jak radca prawny, pochodzący z okolic świadkowie lub inne, silne powiązania z miastem. W takim przypadku, po wniesieniu pozwu i załączenia do niego orzeczenia Sądu najwyższego,  Sąd Okręgowy nie będzie już występował do Sądu Najwyższego o ustalenie właściwości.

Można również od razu wnieść pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie, wskazując w uzasadnieniu właściwości te same argumenty, które podniosłoby się we wniosku do Sądu najwyższego, tj. radca prawny, pochodzący z okolic świadkowie lub inne, silne powiązania z miastem.

Uczestnictwo w rozprawie rozwodowej, gdy małżonkowie mieszkają za granicą

Również w kwestii uczestnictwa w rozprawie istnieje więcej niż jedna możliwość. W przypadku wezwania przez sąd do osobistego stawiennictwa podczas rozprawy należy się z tego obowiązku wywiązać, przy czym brak stawiennictwa na pierwszej rozprawie skutkuje zawieszeniem postępowania.

W niektórych przypadkach, na przykład ze względu na ciężki stan zdrowia małżonka lub jego pobyt za granicą sąd może poprzestać tylko na przesłuchaniu jednego z małżonków. Obecność podczas kolejnych rozpraw nie będzie konieczna pod warunkiem ustanowienia radcy w Częstochowie, który będzie reprezentował interesy swojego mocodawcy.

Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy zdalnej, tj. przy użyciu urządzeń technicznych wykorzystujących bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Wówczas, w treści wniosku trzeba również podać adres e-mail, na który zostanie przesłany link do połączenia się z sądem i zdalnego uczestniczenia w rozprawie. Wyznaczenie rozprawy zdalnej jest możliwe o ile zgodzą się na to oboje małżonkowie.

Należy również pamiętać, że osoby mieszkające za granicą mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do doręczeń korespondencji, którym może być np. członek rodziny lub radca prawny w Częstochowie.

Rozwód Polaków mieszkających za granicą – podsumowanie

Jeśli małżonkowie mieszkają za granicą, to mogą się rozwieść w Polsce. Co więcej, koszt uzyskania rozwodu w Częstochowie bywa niekiedy znacznie mniejszy niż za granicą. Kluczowe jest natomiast zrozumienie procedur i wymagań prawnych oraz zapewnienie odpowiedniej reprezentacji prawnej, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu rozwodowego.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

alimenty czestochowa

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości? Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka? Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]