Rozwód krok po kroku

Rozwód krok po kroku

Chcesz się rozwieść, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, w tym miejscu postaramy się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości związane z rozwodem przed Sądem Okręgowym w Częstochowie i nie tylko w Częstochowie.

Krok pierwszy

Ustal, czy istnieją przesłanki do orzeczenia przez Sąd w Częstochowie rozwodu. Przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełne i trwałe ustanie pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Z zupełnym i trwałym rozpadem pożycia mamy do czynienia wówczas, kiedy Ciebie i Twojego małżonka nic już nie łączy, uczucie wygasło, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego i ustały między Wami więzi fizyczne. Ważne jest również ustalenie jak długo nic Was nie łączy. Oczywiście każda sprawa jest inna, ale przyjęło się, że ustanie więzi musi trwać przynajmniej 6 miesięcy, aby Sąd w Częstochowie mógł orzec rozwód.

Jeśli ustaliłaś/-eś, że od dłuższego czasu nic Was nie łączy, zastanów się w jaki sposób chciałbyś/-ałabyś się rozwieść. Otóż rozwód można przeprowadzić:

  • z orzekaniem o winie
  • bez orzekania o winie
  • z podziałem majątku
  • z winy obojga małżonków

Ważne jest również czy posiadacie dzieci, jeśli tak to przed wniesieniem pozwu warto zastanowić się jak miałaby wyglądać opieka nad wspólnymi dziećmi i ponoszenie przez Was kosztów ich utrzymania – już na tym etapie można pomyśleć jak miałby wyglądać plan wychowawczy – czyli porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, który zostanie załączony do pozwu o ile Wasze relacje pozwolą na jego wspólne wypracowanie.

Krok drugi

Jeśli ustaliłaś/-eś że istnieją przesłanki do orzeczenia przez sąd rozwodu i zdecydowałaś/-eś czy chcesz rozwieść się z orzeczeniem o winie małżonka, bez orzekania o winie, oraz czy pozew rozwodowy ma również zawierać wniosek o podział majątku, kolejnym krokiem, jest zgromadzenie dowodów na wykazanie czy między Wami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeśli zdecydujesz się na rozwód z orzeczeniem winy małżonka, musisz zgromadzić dowody wskazujące na to że to on/ona jest wyłącznie winny rozpadowi Waszego małżeństwa.

Krok trzeci

Jeśli już podjęłaś/podjąłeś decyzje o rozwodzie w Częstochowie, wiesz już że są ku temu przesłanki i będziesz to potrafił wykazać przed sądem w toku postępowania rozwodowego, dobrze byłoby zwrócić się do kancelarii specjalizującej się w prawie rozwodowym, która pomoże Ci przejść przez te trudne chwile, po wysłuchaniu Cię i zapoznaniu się z ze zgromadzonymi przez Ciebie dokumentami, jakie dokumenty należy jeszcze zdobyć i doradzi jaki rozwód byłby w Twojej sytuacji najlepszy, oraz sporządzi dla Ciebie pozew rozwodowy i pomoże wywalczyć jak najwyższe alimenty i dogodne dla Ciebie kontakty z dzieckiem.

Krok czwarty

Kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu o rozwód do Sądu. Sprawy o rozwód rozpatruje Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Zatem mieszkańcy miasta Częstochowy i okolic będą składać pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Opłata od pozwu rozwodowego jest stała i wynosi  600 zł.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]