Rozwód krok po kroku

Rozwód krok po kroku

Chcesz się rozwieść, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, w tym miejscu postaramy się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości związane z rozwodem przed Sądem Okręgowym w Częstochowie i nie tylko w Częstochowie.

Krok pierwszy

Ustal, czy istnieją przesłanki do orzeczenia przez Sąd w Częstochowie rozwodu. Przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełne i trwałe ustanie pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Z zupełnym i trwałym rozpadem pożycia mamy do czynienia wówczas, kiedy Ciebie i Twojego małżonka nic już nie łączy, uczucie wygasło, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego i ustały między Wami więzi fizyczne. Ważne jest również ustalenie jak długo nic Was nie łączy. Oczywiście każda sprawa jest inna, ale przyjęło się, że ustanie więzi musi trwać przynajmniej 6 miesięcy, aby Sąd w Częstochowie mógł orzec rozwód.

Jeśli ustaliłaś/-eś, że od dłuższego czasu nic Was nie łączy, zastanów się w jaki sposób chciałbyś/-ałabyś się rozwieść. Otóż rozwód można przeprowadzić:

  • z orzekaniem o winie
  • bez orzekania o winie
  • z podziałem majątku
  • z winy obojga małżonków

Ważne jest również czy posiadacie dzieci, jeśli tak to przed wniesieniem pozwu warto zastanowić się jak miałaby wyglądać opieka nad wspólnymi dziećmi i ponoszenie przez Was kosztów ich utrzymania – już na tym etapie można pomyśleć jak miałby wyglądać plan wychowawczy – czyli porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, który zostanie załączony do pozwu o ile Wasze relacje pozwolą na jego wspólne wypracowanie.

Krok drugi

Jeśli ustaliłaś/-eś że istnieją przesłanki do orzeczenia przez sąd rozwodu i zdecydowałaś/-eś czy chcesz rozwieść się z orzeczeniem o winie małżonka, bez orzekania o winie, oraz czy pozew rozwodowy ma również zawierać wniosek o podział majątku, kolejnym krokiem, jest zgromadzenie dowodów na wykazanie czy między Wami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeśli zdecydujesz się na rozwód z orzeczeniem winy małżonka, musisz zgromadzić dowody wskazujące na to że to on/ona jest wyłącznie winny rozpadowi Waszego małżeństwa.

Krok trzeci

Jeśli już podjęłaś/podjąłeś decyzje o rozwodzie w Częstochowie, wiesz już że są ku temu przesłanki i będziesz to potrafił wykazać przed sądem w toku postępowania rozwodowego, dobrze byłoby zwrócić się do kancelarii specjalizującej się w prawie rozwodowym, która pomoże Ci przejść przez te trudne chwile, po wysłuchaniu Cię i zapoznaniu się z ze zgromadzonymi przez Ciebie dokumentami, jakie dokumenty należy jeszcze zdobyć i doradzi jaki rozwód byłby w Twojej sytuacji najlepszy, oraz sporządzi dla Ciebie pozew rozwodowy i pomoże wywalczyć jak najwyższe alimenty i dogodne dla Ciebie kontakty z dzieckiem.

Krok czwarty

Kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu o rozwód do Sądu. Sprawy o rozwód rozpatruje Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Zatem mieszkańcy miasta Częstochowy i okolic będą składać pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Opłata od pozwu rozwodowego jest stała i wynosi  600 zł.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]