Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Co to jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej pociechy, każdy rodzic nabywa razem z przynależnymi prawami szereg obowiązków. Jeśli władza rodzicielska jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób, odpowiednie instytucje państwowe mogą zainterweniować doprowadzając w ten sposób do ograniczenia, zawieszenia bądź też całkowitego pozbawienia rodziców (lub tylko jednego z nich) władzy rodzicielskiej.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą ograniczenie władzy rodzicielskiej ?

Podstawowa konsekwencja ograniczenia władzy rodzicielskiej to pozbawienie rodzica prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojego dziecka. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską w różnym zakresie. W skrajnych przypadkach, ograniczenie może również przybrać formę zbliżoną do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Dzieje się tak, gdy sąd pozostawi rodzicowi tylko prawo do pozyskiwania informacji dotyczących dziecka. W praktyce rodzic zostaje pozbawiony możliwości współdecydowania o najważniejszych kwestiach związanych z wychowaniem dziecka, dotyczących m.in. miejsca zamieszkania małoletniego, wyboru szkoły, zajęć dodatkowych, czy religii.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą pozbawienie władzy rodzicielskiej ?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to w polskim prawie najdalej idący instrument ingerujący we władzę rodzicielską. Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje wtedy, gdy jeden z rodziców lub obydwoje rażąco zaniedbują swoje rodzicielskie obowiązki lub nadużywają władzy rodzicielskiej.

Czy sąd może przywrócić władzę rodzicielską?

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru stałego, czyli nie jest dożywotnie. Można zatem wnosić o jej przywrócenie, jeśli oczywiście zmienią się okoliczności (lub też ustaną powody), w wyniku których władza rodzicielska została przez sąd ograniczona lub odebrana.

Ta sama zasada dotyczy również przyznania pełni władzy rodzicielskiej. Zmiana w tym zakresie jest bowiem każdorazowo oceniana przez sąd w kontekście dobra dziecka.

Jak wyglądają kontakty z dzieckiem, gdy następuje ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kontakty rodzica z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza jednoczesnego ograniczenia lub pozbawienia prawa do kontaktów z dzieckiem. Sąd za każdym razie rozstrzyga te kwestie oddzielnie. Istnieje w związku z tym możliwość, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, posiada jednocześnie prawo do kontaktów ze swoją pociechą.

Kto może złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich?

Prawa rodzicielskie obojga lub tylko jednego z rodziców mogą zostać ograniczone lub odebrane po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Zainicjowanie sprawy jest możliwe na dwa sposoby:

  • na wniosek rodzica
  • zawiadomienie sądu rodzinnego przez instytucje, takie jak MOPS, szkoła, policja.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w mieście Częstochowa. Mamy duże doświadczenie i wiedzę w zakresie prawa rodzinnego, wyjaśni najbardziej zawiłe kwestie i udzieli wsparcia również na poziomie emocjonalnym.

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej – konsekwencje dla rodzica posiadającego pełnię władzy

Ograniczenie, czy nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców nie wpływa na zakres władzy rodzicielskiej drugiego. Rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej w sytuacji ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego opiekuna nie musi zasięgać opinii i zgody drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że w większym zakresie może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące najbardziej istotnych kwestii dotyczących dziecka.

Nieoceniona pomoc prawnika z Częstochowy

Rozważasz możliwość pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi? Zostałeś wezwany do sądu pod groźbą utraty władzy rodzicielskiej i szukasz pełnomocnika na czas sprawy sądowej? Nasza kancelaria w Częstochowie specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Zachęcamy do kontaktu.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów. Jak należy rozumieć kontakty […]