Podwyższenie alimentów – wszystko, co trzeba wiedzieć

Podwyższenie alimentów – wszystko, co trzeba wiedzieć

Czy wysokość przyznanych alimentów jest stała, czy może się zmieniać w czasie? W jakich sytuacjach można wnioskować o podwyższenie świadczenia? Jakich argumentów wtedy użyć? Jak wygląda w praktyce składanie wniosku? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Zapraszamy do czytania.

Wyższe alimenty 

Wysokość przyznanych alimentów jest zmienna i zależy od uzasadnionych potrzeb małoletniego dziecka i możliwości finansowych rodzica na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny

Sytuacja podlega ocenie w momencie wydawania wyroku i jest oczywiste, że może ulec zmianie.  Z biegiem czasu, gdy dziecko dorasta zmieniają się także jego potrzeby. Nie bez znaczenia pozostaje także inflacja. Zdarza się także, że dziecko poważnie zachoruje lub ulegnie wypadkowi i zachodzi wówczas konieczność zorganizowania kosztownej opieki zdrowotnej.

Właśnie w takich przypadkach możliwe jest odpowiednie podwyższenie świadczeń alimentacyjnych w mieście Częstochowa. Rozwód rodziców nie powinien bowiem, co do zasady,  wpływać negatywnie na dotychczasowy poziom życia dziecka.

Kiedy sąd może podwyższyć alimenty?

Kluczowy argument przemawiający za podwyższeniem alimentów to wzrost potrzeb małoletniego. To bardzo szerokie pojęcie obejmujące nie tylko podstawowe potrzeby życiowe, takie jak jedzenie, odzież czy książki do szkoły, ale również chęć rozwijania pasji (jazda konna, taniec), uczestniczenia w dodatkowych kursach i zajęciach (nauka języków, kursy przygotowujące do matury), czy nawet potrzeby kulturalne (kino, teatr, wyjścia z przyjaciółmi).

O podwyższeniu alimentów może zdecydować zmiana sytuacji materialnej rodzica, z którym mieszka dziecko. Jeśli straci pracę, zachoruje albo będzie musiał dokonać dużych wydatków – to również liczy się jako mocny argument na korzyść podwyższenia alimentów.

Podobnie wygląda sprawa, gdy poprawi się sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do opłacania świadczenia alimentacyjnego. Okolicznością przemawiającą za podwyższeniem alimentów może być na przykład fakt, że rodzic, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, skończył spłacać kredyt, otrzymał duży spadek albo dostał podwyżkę lub awans związany z korzyściami majątkowymi.

Nie zmienia to jednak faktu, że zmiana okoliczności uzasadniających podwyższenie alimentów musi być istotna.

Pozew o podwyższenie alimentów

Aby ubiegać się o podwyższenie alimentów należy skierować pozew do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej czyli dziecka, albo do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby pozwanej czyli rodzica na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny. .

Sprawy o zasądzenie lub podwyższenie świadczenia alimentacyjnego są z mocy prawa zwolnione z opłat sądowych. Pomimo tego, w pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli różnicę pomiędzy kwotą, którą zobowiązany płaci obecnie, a kwotą na którą opiewa nowe żądanie, pomnożoną przez 12 miesięcy.

Ubiegając się o podwyższenie alimentów na dziecko, w pozwie jako powoda należy wskazać właśnie małoletniego. Rodzic w tym przypadku jest tylko przedstawicielem ustawowym, który działa w jego imieniu. Jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia, wówczas składa pozew samodzielnie.

Niezwykle istotne jest aby do złożenia pozwu o podwyższenia alimentów dobrze się przygotować i zgromadzić materiał dowodowy w postaci np. rachunków za zajęcia dodatkowe, leczenie, zestawienia wydatków ponoszonych na dziecko wskazanych w poprzednim pozwie o alimenty z aktualnymi wydatkami na dziecko. Istotnym też jest w miarę możliwości wykazanie, że zwiększyły się możliwości finansowego rodzica zobowiązanego alimentacyjne. Ważne, aby ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że istotnie zwiększyły się potrzeby dziecka, i wzrosły możliwości finansowe rodzica zobowiązanego alimentacyjnie.

Kolejnym elementem pozwu o podwyższenie alimentów może być wniosek o zabezpieczenie wyższych alimentów na czas trwania postępowania sądowego. Celem zabezpieczenia w tym przypadku natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania. Ważne że wniosek o zabezpieczenie nie musi być udowodniony a jedynie uprawdopodobniony, co oznacza, że  w świetle przedstawionych dowodów jest wysoce prawdopodobne że potrzeby małoletniego faktycznie uległy istotnemu zwiększeniu.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

alimenty czestochowa

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości? Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka? Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]