Plusy i minusy opieki naprzemiennej

Plusy i minusy opieki naprzemiennej

Istnieje kilka sposobów, które regulują system opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców.  Opieka naprzemienna czyli piecza wspólna przyznaje każdemu z rodziców prawo do zajmowania się dzieckiem w ustalonym czasie.

Co oznacza opieka naprzemienna?

Kiedy rodzice postanawiają wnieść pozew o rozwód w Częstochowie, pozostaje kwestia ustalenia opieki nad ich małoletnimi dziećmi. Istota pieczy naprzemiennej polega w takim przypadku na przebywaniu dziecka w powtarzających się okresach u każdego z rodziców. Pod tym pojęciem kryje się zazwyczaj wiele uprawnień, ale i szereg obowiązków rodzicielskich obejmujących stałą troskę o pociechę.

W Polsce piecza naprzemienna, choć w ostatnich latach stała się znacznie popularniejsza, nie stanowi nadal głównej formy opieki nad dzieckiem –  zupełnie inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, USA czy Australii, gdzie jest to system realizowany powszechnie.

Sprawdźmy zatem najistotniejsze aspekty opieki naprzemiennej, która ma zarówno zalety, jak i wady.

Zalety opieki naprzemiennej

Zgodnie z opiniami psychologów, opieka naprzemienna stanowi lepszą formę sprawowania pieczy nad dzieckiem niż powierzenie jej wykonywania tylko jednemu z rodziców, podczas gdy drugi z nich ma tylko ustalone kontakty.

Ogromna zaleta takiej opieki to zatem regularne kontakty dziecka z obojgiem rodziców na niemal identycznych zasadach. Taka sytuacja sprzyja budowaniu więzi na linii rodzic-dziecko, a w efekcie prowadzi do bardziej harmonijnego rozwoju emocjonalnego. Dziecko ma bowiem wówczas świadomość, że oboje rodzice spędzają z nim tyle samo czasu i nie odczuwa przez to stresu czy też syndromu tzw. alienacji rodzicielskiej.

Generalnie, dzięki opiece naprzemiennej, dziecko rzeczywiście jest wychowywane przez oboje rodziców jeśli miejscem zamieszkania obojga jest to samo miasto, np. Częstochowa. Alimenty w takim przypadku również przestają być kwestią sporną.

Z punktu widzenia rodzica, dużą zaletą opieki naprzemiennej jest także poczucie, że obowiązki związane z opieką nad dzieckiem są dzielone po równo na każdego z byłych partnerów. Ciężar związany z wychowaniem dziecka nie spoczywa zatem prawie w całości na jednym z rodziców, podczas gdy drugi widuje się z dzieckiem tylko w weekendy albo jeden dzień w tygodniu. Taki podział jest zatem postrzegany jako sprawiedliwy.

Wady opieki naprzemiennej

Choć opieka naprzemienna ma wiele zalet, nie brakuje osób, które widzą w niej wiele wad.

Przeciwnicy takiego sposobu sprawowania pieczy rodzicielskiej twierdzą, że dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka szczególnie ważne jest zapewnienie małoletniemu stałego miejsca zamieszkania. Zdaniem niektórych, życie w dwóch domach może negatywnie rzutować na poczucie bezpieczeństwa dziecka i związaną z tym, bardzo kruchą, równowagę psychiczną.

Minusem opieki naprzemiennej jest także bez wątpienia ciągła konieczność przemieszczania się dziecka. Na tym etapie pojawiają się bowiem klasyczne przeszkody organizacyjne, takie jak pakowanie ulubionych przytulanek, pamiętanie o przyborach do szkoły czy zabieranie rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Trudne może się także okazać osiągnięcie całkowitego zaufania do byłego współmałżonka, kiedy rozstanie przebiegło w złej atmosferze.

Na pewno są to sytuacje mocno skomplikowane i raczej trudne emocjonalnie. Jeśli jednak rodzice potrafią odłożyć na bok własne frustracje, czy też gniew albo żal, zazwyczaj realizacja opieki naprzemiennej jest nie tylko możliwa, ale także bardzo korzystna – zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka.

Pamiętać należy, że to zawsze Sąd, po rozważeniu dobra małoletniego dziecka, określi sposób sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]