Plusy i minusy opieki naprzemiennej

Plusy i minusy opieki naprzemiennej

Istnieje kilka sposobów, które regulują system opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców.  Opieka naprzemienna czyli piecza wspólna przyznaje każdemu z rodziców prawo do zajmowania się dzieckiem w ustalonym czasie.

Co oznacza opieka naprzemienna?

Kiedy rodzice postanawiają wnieść pozew o rozwód w Częstochowie, pozostaje kwestia ustalenia opieki nad ich małoletnimi dziećmi. Istota pieczy naprzemiennej polega w takim przypadku na przebywaniu dziecka w powtarzających się okresach u każdego z rodziców. Pod tym pojęciem kryje się zazwyczaj wiele uprawnień, ale i szereg obowiązków rodzicielskich obejmujących stałą troskę o pociechę.

W Polsce piecza naprzemienna, choć w ostatnich latach stała się znacznie popularniejsza, nie stanowi nadal głównej formy opieki nad dzieckiem –  zupełnie inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, USA czy Australii, gdzie jest to system realizowany powszechnie.

Sprawdźmy zatem najistotniejsze aspekty opieki naprzemiennej, która ma zarówno zalety, jak i wady.

Zalety opieki naprzemiennej

Zgodnie z opiniami psychologów, opieka naprzemienna stanowi lepszą formę sprawowania pieczy nad dzieckiem niż powierzenie jej wykonywania tylko jednemu z rodziców, podczas gdy drugi z nich ma tylko ustalone kontakty.

Ogromna zaleta takiej opieki to zatem regularne kontakty dziecka z obojgiem rodziców na niemal identycznych zasadach. Taka sytuacja sprzyja budowaniu więzi na linii rodzic-dziecko, a w efekcie prowadzi do bardziej harmonijnego rozwoju emocjonalnego. Dziecko ma bowiem wówczas świadomość, że oboje rodzice spędzają z nim tyle samo czasu i nie odczuwa przez to stresu czy też syndromu tzw. alienacji rodzicielskiej.

Generalnie, dzięki opiece naprzemiennej, dziecko rzeczywiście jest wychowywane przez oboje rodziców jeśli miejscem zamieszkania obojga jest to samo miasto, np. Częstochowa. Alimenty w takim przypadku również przestają być kwestią sporną.

Z punktu widzenia rodzica, dużą zaletą opieki naprzemiennej jest także poczucie, że obowiązki związane z opieką nad dzieckiem są dzielone po równo na każdego z byłych partnerów. Ciężar związany z wychowaniem dziecka nie spoczywa zatem prawie w całości na jednym z rodziców, podczas gdy drugi widuje się z dzieckiem tylko w weekendy albo jeden dzień w tygodniu. Taki podział jest zatem postrzegany jako sprawiedliwy.

Wady opieki naprzemiennej

Choć opieka naprzemienna ma wiele zalet, nie brakuje osób, które widzą w niej wiele wad.

Przeciwnicy takiego sposobu sprawowania pieczy rodzicielskiej twierdzą, że dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka szczególnie ważne jest zapewnienie małoletniemu stałego miejsca zamieszkania. Zdaniem niektórych, życie w dwóch domach może negatywnie rzutować na poczucie bezpieczeństwa dziecka i związaną z tym, bardzo kruchą, równowagę psychiczną.

Minusem opieki naprzemiennej jest także bez wątpienia ciągła konieczność przemieszczania się dziecka. Na tym etapie pojawiają się bowiem klasyczne przeszkody organizacyjne, takie jak pakowanie ulubionych przytulanek, pamiętanie o przyborach do szkoły czy zabieranie rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Trudne może się także okazać osiągnięcie całkowitego zaufania do byłego współmałżonka, kiedy rozstanie przebiegło w złej atmosferze.

Na pewno są to sytuacje mocno skomplikowane i raczej trudne emocjonalnie. Jeśli jednak rodzice potrafią odłożyć na bok własne frustracje, czy też gniew albo żal, zazwyczaj realizacja opieki naprzemiennej jest nie tylko możliwa, ale także bardzo korzystna – zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka.

Pamiętać należy, że to zawsze Sąd, po rozważeniu dobra małoletniego dziecka, określi sposób sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]