Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów.

Jak należy rozumieć kontakty z dzieckiem?

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (§1). Obejmują one w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny i spotkania poza miejscem jego stałego pobytu) oraz bezpośrednie porozumiewanie się (poprzez utrzymywanie korespondencji, albo korzystanie z telefonu lub komunikatorów elektronicznych).

Widywanie się z dzieckiem i przebywanie z nim stanowi najważniejszy przejaw kontaktów z własną pociechą. Jest także najbardziej charakterystyczną i nieodłączną cechą wskazującą na istnienie bezpośredniej, fizycznej styczności z dzieckiem, która umożliwia nawiązanie z nim kontaktu emocjonalnego i przekazywanie treści oraz pewnych postaw emocjonalnych.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem, gdy nastąpi rozwód w Częstochowie, powinni ustalić wspólnie rodzice, biorąc oczywiście pod uwagę swoje obowiązki i aktualne możliwości. Często przydatne bywa skorzystanie z pomocy specjalisty, psychologa lub mediatora, szczególnie jeśli rodzice mają odmienne stanowiska w kwestii kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W skrajnych przypadkach spór rozstrzyga sąd.

Rodzina może być w takiej sytuacji skierowana na badania psychologiczno-pedagogiczne do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w celu przeprowadzenia analizy. Na jej podstawie zostanie wydana opinia będąca jednym z dowodów w sprawie sądowej.

Częstotliwość i zakres kontaktów należy dostosować do potrzeb i obiektywnych możliwości dziecka. Rodzic, który nie mieszka ze swoją pociechą powinien mieć z nim możliwość samodzielnych kontaktów, poza miejscem stałego zamieszkania dziecka.

Badania pokazują, że im młodsze jest dziecko, tym kontakty powinny być częstsze, najważniejsza jest bowiem regularność spotkań.

Władza rodzicielska a prawo do kontaktów

Prawo do kontaktów opiekuna z dzieckiem nie jest składnikiem władzy rodzicielskiej, lecz stanowi prawo rodzicielskie, o którym mowa art. 48 ust. 2 Konstytucji RP.

Utrzymywanie kontaktów z rodzicami jest także prawem i obowiązkiem dziecka. Mówi o tym z kolei art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka. Zgodnie z jego zapisami dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Wyjątkiem są przypadki, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem może przybierać rozmaite formy. Zazwyczaj jest to manipulowanie jego zachowaniem, w tym opowiadanie o byłym partnerze negatywnych i wymyślonych historii, albo nawet wywiezienie dziecka.

Aby udowodnić byłemu partnerowi utrudnianie kontaktów z dzieckiem, należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Może w tym pomóc radca prawny w Częstochowie. Po otrzymaniu takiego dokumentu sąd rozpoczyna postępowanie, mające na celu oficjalne uregulowanie sposobów i częstotliwości kontaktu dziecka w każdym z rodziców.

 

W toku postępowania mogą zostać wykorzystane różnego rodzaju środki dowodowe, takie jak dokumenty (np. potwierdzenie interwencji policyjnej), fotografie czy też wszelkie nagrania. Po wysłuchaniu stron sąd przesłucha również powołanych świadków. Dzieje się tak szczególnie, jeśli istnieją przypuszczenia, że jeden z rodziców wywiera zły wpływ na dziecko lub je zaniedbuje.

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem to dość często jedna z „kart przetargowych” wykorzystywanych podczas rozwodu lub w sytuacji, gdy jeden z rodziców chce podwyższyć alimenty. Najbardziej cierpi wówczas samo dziecko, które powinno mieć zagwarantowany regularny kontakt z obojgiem rodziców.

W skrajnych przypadkach rodzic utrudniający kontakt podlega karze. Grzywna może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Zazwyczaj jednak na samym początku sąd może zdecydować się na zastosowanie ponaglenia, w kwestii respektowania zasad ustalonych na zakończonej sprawie o opiekę nad dziećmi i kontakty z dzieckiem.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

rozwód za granicą

Rozwód jest złożonym procesem, który staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy obie strony mieszkają za granicą. Mimo to, wielu Polaków decyduje się na takie rozwiązanie z różnych powodów, do których można zaliczyć obywatelstwo, przyzwyczajenie do polskiego systemu prawnego czy nawet korzystniejsze warunki proceduralne. Poniżej przedstawiamy jak wygląda rozwód w Częstochowie dla osób mieszkających za granicą. […]

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

alimenty czestochowa

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości? Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka? Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]