Jak złożyć pozew o rozwód i co powinien on zawierać ?

Jak złożyć pozew o rozwód i co powinien on zawierać ?

Podjęłaś/podjąłeś decyzję o rozwodzie, zweryfikowałeś z blogu czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu, zgromadziłeś potrzebne dowody i zastanawiasz się co dalej, jak napisać pozew o rozwód i co ten pozew powinien zawierać?

Elementy konieczne pozwu rozwodowego.

Pozew o rozwód jak każde pismo procesowe powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego się go wnosi, jeśli jesteś mieszkańcem Częstochowy i okolic sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Następnie trzeba oznaczyć strony postępowania. Powoda i pozwanego. Powodem jest osoba, która wnosi pozew. Oznaczenie stron postępowania to nic innego jak wskazanie imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru PESEL.

Kolejną rzeczą, którą należy umieści w pozwie pod oznaczeniem stron to określenie nazwy pisma – w tym przypadku musisz wpisać „pozew rozwodowy”

Następnym elementem pozwu rozwodowego jest określenie Twoich żądań. Oznaczenie żądań to nic innego jak wskazanie czego domagasz się w sprawie.

Zasadniczym punktem żądania jest żądanie orzeczenia przez Sąd rozwodu, na tym etapie powinnaś/powinieneś określić, czy wnosisz o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie, a może z winy obojga stron.

Kolejnym punktem, który należy umieścić w pozwie, jeśli macie dzieci, jest określenie któremu z Was należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, określenie jak mają wyglądać Wasze kontakty z dziećmi, a także określenie wysokości dochodzonych alimentów na dziecko.

Jeśli w dalszym ciągu mieszkacie razem i nie ma widoków na zmianę tego stanu rzeczy po rozwodzie, w pozwie rozwodowym można również zamieścić wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

W pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o zasądzenie alimentów od współmałżonka, najczęściej taki wniosek pojawia się w pozwie z orzeczeniem o winie.

Ponadto, jeśli istnieją do tego przesłanki, w pozwie rozwodowym można zamieścić wniosek o eksmisję współmałżonka.

W pozwie rozwodowym można wnosić o podział majątku wspólnego, jednak zamieszczenie takiego wniosku może spowodować wydłużenie postępowania rozwodowego.

Kolejnym niezmiernie ważnym elementem pozwu rozwodowego jest jego uzasadnienie. Jeśli już określiłaś/określiłeś czego się domagasz, teraz należy opisać stan faktyczny i opisać, kiedy i w jakich okoliczności nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego i czy jest on stały. Oprócz uzasadnienia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, należy opisać i uzasadnić wszystkie inne wnioski zawarte w żądaniu pozwu.

Jak już wiesz z wpisu rozwód krok po kroku, wszystkie swoje twierdzenie zawarte w uzasadnieniu pozwu będziesz musiał/-a udowodnić i przedłożyć na to stosowne dokumenty, które będą stanowiły załącznik do pozwu. Musisz pamiętać, że oprócz złożenia dokumentów i innych dowodów wskazujących na rozpad pożycia małżeńskiego, winę współmałżonka czy wysokości dochodzonych alimentów musisz do pozwu rozwodowego dołączyć w oryginale skrócony odpis aktu małżeństwa i jeśli macie dzieci skrócony odpis aktu urodzenia dzieci. Reszta dokumentów może być złożona w kopii. Wniesienie pozwu rozwodowego wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 zł, potwierdzenie dokonania opłaty powinno stanowić jeden z załączników pozwu. Musisz również pamiętać, żeby własnoręcznie podpisać pozew rozwodowy.

Kiedy już masz przygotowany pozew rozwodowy i skompletowane wszystkie dokumenty pojawia się z pewnością pytanie w ilu kopiach i gdzie należy złożyć ten pozew. Pozew rozwodowy składa się w dwóch kopiach do właściwego sądu. Powinnaś/powinieneś pamiętać o sporządzeniu kopi pozwu i wszystkich załączników również dla siebie. Właściwym sądem jest sąd okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociażby jedno z Was w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce swojego zamieszkania lub pobytu – w przypadku mieszkańców Częstochowy i okolic będzie to Sąd Okręgowy w Częstochowie. Gdyby żadne z Was nie mieszkało już w okręgu tego sądu wówczas właściwy będzie sąd dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli współmałżonka.

Po sporządzeniu odpowiedniej ilości kopii pozwu i przygotowaniu załączników oraz ustaleniu sądu właściwego nadeszła kolej na wniesienie pozwu do sądu. Pozew można wnieść wysyłając go listem poleconym na adres sądu właściwego lub wnosząc go osobiście w biurze podawczym sądu, wówczas musisz pamiętać, aby pracownik biura podawczego sądu na twojej kopii pozwu potwierdził przyjęcie pozwu i załączników.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów. Jak należy rozumieć kontakty […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]