Jak złożyć pozew o rozwód i co powinien on zawierać ?

Jak złożyć pozew o rozwód i co powinien on zawierać ?

Podjęłaś/podjąłeś decyzję o rozwodzie, zweryfikowałeś z blogu czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu, zgromadziłeś potrzebne dowody i zastanawiasz się co dalej, jak napisać pozew o rozwód i co ten pozew powinien zawierać?

Elementy konieczne pozwu rozwodowego.

Pozew o rozwód jak każde pismo procesowe powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego się go wnosi, jeśli jesteś mieszkańcem Częstochowy i okolic sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Następnie trzeba oznaczyć strony postępowania. Powoda i pozwanego. Powodem jest osoba, która wnosi pozew. Oznaczenie stron postępowania to nic innego jak wskazanie imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru PESEL.

Kolejną rzeczą, którą należy umieści w pozwie pod oznaczeniem stron to określenie nazwy pisma – w tym przypadku musisz wpisać „pozew rozwodowy”

Następnym elementem pozwu rozwodowego jest określenie Twoich żądań. Oznaczenie żądań to nic innego jak wskazanie czego domagasz się w sprawie.

Zasadniczym punktem żądania jest żądanie orzeczenia przez Sąd rozwodu, na tym etapie powinnaś/powinieneś określić, czy wnosisz o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie, a może z winy obojga stron.

Kolejnym punktem, który należy umieścić w pozwie, jeśli macie dzieci, jest określenie któremu z Was należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, określenie jak mają wyglądać Wasze kontakty z dziećmi, a także określenie wysokości dochodzonych alimentów na dziecko.

Jeśli w dalszym ciągu mieszkacie razem i nie ma widoków na zmianę tego stanu rzeczy po rozwodzie, w pozwie rozwodowym można również zamieścić wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

W pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o zasądzenie alimentów od współmałżonka, najczęściej taki wniosek pojawia się w pozwie z orzeczeniem o winie.

Ponadto, jeśli istnieją do tego przesłanki, w pozwie rozwodowym można zamieścić wniosek o eksmisję współmałżonka.

W pozwie rozwodowym można wnosić o podział majątku wspólnego, jednak zamieszczenie takiego wniosku może spowodować wydłużenie postępowania rozwodowego.

Kolejnym niezmiernie ważnym elementem pozwu rozwodowego jest jego uzasadnienie. Jeśli już określiłaś/określiłeś czego się domagasz, teraz należy opisać stan faktyczny i opisać, kiedy i w jakich okoliczności nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego i czy jest on stały. Oprócz uzasadnienia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, należy opisać i uzasadnić wszystkie inne wnioski zawarte w żądaniu pozwu.

Jak już wiesz z wpisu rozwód krok po kroku, wszystkie swoje twierdzenie zawarte w uzasadnieniu pozwu będziesz musiał/-a udowodnić i przedłożyć na to stosowne dokumenty, które będą stanowiły załącznik do pozwu. Musisz pamiętać, że oprócz złożenia dokumentów i innych dowodów wskazujących na rozpad pożycia małżeńskiego, winę współmałżonka czy wysokości dochodzonych alimentów musisz do pozwu rozwodowego dołączyć w oryginale skrócony odpis aktu małżeństwa i jeśli macie dzieci skrócony odpis aktu urodzenia dzieci. Reszta dokumentów może być złożona w kopii. Wniesienie pozwu rozwodowego wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 zł, potwierdzenie dokonania opłaty powinno stanowić jeden z załączników pozwu. Musisz również pamiętać, żeby własnoręcznie podpisać pozew rozwodowy.

Kiedy już masz przygotowany pozew rozwodowy i skompletowane wszystkie dokumenty pojawia się z pewnością pytanie w ilu kopiach i gdzie należy złożyć ten pozew. Pozew rozwodowy składa się w dwóch kopiach do właściwego sądu. Powinnaś/powinieneś pamiętać o sporządzeniu kopi pozwu i wszystkich załączników również dla siebie. Właściwym sądem jest sąd okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociażby jedno z Was w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce swojego zamieszkania lub pobytu – w przypadku mieszkańców Częstochowy i okolic będzie to Sąd Okręgowy w Częstochowie. Gdyby żadne z Was nie mieszkało już w okręgu tego sądu wówczas właściwy będzie sąd dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli współmałżonka.

Po sporządzeniu odpowiedniej ilości kopii pozwu i przygotowaniu załączników oraz ustaleniu sądu właściwego nadeszła kolej na wniesienie pozwu do sądu. Pozew można wnieść wysyłając go listem poleconym na adres sądu właściwego lub wnosząc go osobiście w biurze podawczym sądu, wówczas musisz pamiętać, aby pracownik biura podawczego sądu na twojej kopii pozwu potwierdził przyjęcie pozwu i załączników.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]