Jak złożyć pozew o rozwód i co powinien on zawierać ?

Jak złożyć pozew o rozwód i co powinien on zawierać ?

Podjęłaś/podjąłeś decyzję o rozwodzie, zweryfikowałeś z blogu czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu, zgromadziłeś potrzebne dowody i zastanawiasz się co dalej, jak napisać pozew o rozwód i co ten pozew powinien zawierać?

Elementy konieczne pozwu rozwodowego.

Pozew o rozwód jak każde pismo procesowe powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego się go wnosi, jeśli jesteś mieszkańcem Częstochowy i okolic sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Następnie trzeba oznaczyć strony postępowania. Powoda i pozwanego. Powodem jest osoba, która wnosi pozew. Oznaczenie stron postępowania to nic innego jak wskazanie imienia i nazwiska, danych adresowych, numeru PESEL.

Kolejną rzeczą, którą należy umieści w pozwie pod oznaczeniem stron to określenie nazwy pisma – w tym przypadku musisz wpisać „pozew rozwodowy”

Następnym elementem pozwu rozwodowego jest określenie Twoich żądań. Oznaczenie żądań to nic innego jak wskazanie czego domagasz się w sprawie.

Zasadniczym punktem żądania jest żądanie orzeczenia przez Sąd rozwodu, na tym etapie powinnaś/powinieneś określić, czy wnosisz o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie, a może z winy obojga stron.

Kolejnym punktem, który należy umieścić w pozwie, jeśli macie dzieci, jest określenie któremu z Was należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, określenie jak mają wyglądać Wasze kontakty z dziećmi, a także określenie wysokości dochodzonych alimentów na dziecko.

Jeśli w dalszym ciągu mieszkacie razem i nie ma widoków na zmianę tego stanu rzeczy po rozwodzie, w pozwie rozwodowym można również zamieścić wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

W pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o zasądzenie alimentów od współmałżonka, najczęściej taki wniosek pojawia się w pozwie z orzeczeniem o winie.

Ponadto, jeśli istnieją do tego przesłanki, w pozwie rozwodowym można zamieścić wniosek o eksmisję współmałżonka.

W pozwie rozwodowym można wnosić o podział majątku wspólnego, jednak zamieszczenie takiego wniosku może spowodować wydłużenie postępowania rozwodowego.

Kolejnym niezmiernie ważnym elementem pozwu rozwodowego jest jego uzasadnienie. Jeśli już określiłaś/określiłeś czego się domagasz, teraz należy opisać stan faktyczny i opisać, kiedy i w jakich okoliczności nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego i czy jest on stały. Oprócz uzasadnienia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, należy opisać i uzasadnić wszystkie inne wnioski zawarte w żądaniu pozwu.

Jak już wiesz z wpisu rozwód krok po kroku, wszystkie swoje twierdzenie zawarte w uzasadnieniu pozwu będziesz musiał/-a udowodnić i przedłożyć na to stosowne dokumenty, które będą stanowiły załącznik do pozwu. Musisz pamiętać, że oprócz złożenia dokumentów i innych dowodów wskazujących na rozpad pożycia małżeńskiego, winę współmałżonka czy wysokości dochodzonych alimentów musisz do pozwu rozwodowego dołączyć w oryginale skrócony odpis aktu małżeństwa i jeśli macie dzieci skrócony odpis aktu urodzenia dzieci. Reszta dokumentów może być złożona w kopii. Wniesienie pozwu rozwodowego wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 zł, potwierdzenie dokonania opłaty powinno stanowić jeden z załączników pozwu. Musisz również pamiętać, żeby własnoręcznie podpisać pozew rozwodowy.

Kiedy już masz przygotowany pozew rozwodowy i skompletowane wszystkie dokumenty pojawia się z pewnością pytanie w ilu kopiach i gdzie należy złożyć ten pozew. Pozew rozwodowy składa się w dwóch kopiach do właściwego sądu. Powinnaś/powinieneś pamiętać o sporządzeniu kopi pozwu i wszystkich załączników również dla siebie. Właściwym sądem jest sąd okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociażby jedno z Was w okręgu tego sądu ma jeszcze miejsce swojego zamieszkania lub pobytu – w przypadku mieszkańców Częstochowy i okolic będzie to Sąd Okręgowy w Częstochowie. Gdyby żadne z Was nie mieszkało już w okręgu tego sądu wówczas właściwy będzie sąd dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli współmałżonka.

Po sporządzeniu odpowiedniej ilości kopii pozwu i przygotowaniu załączników oraz ustaleniu sądu właściwego nadeszła kolej na wniesienie pozwu do sądu. Pozew można wnieść wysyłając go listem poleconym na adres sądu właściwego lub wnosząc go osobiście w biurze podawczym sądu, wówczas musisz pamiętać, aby pracownik biura podawczego sądu na twojej kopii pozwu potwierdził przyjęcie pozwu i załączników.

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

alimenty czestochowa

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości? Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka? Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]