Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Pierwszym krokiem do zakończenia nieudanego związku to rozwód. Obok kwestii związanych z opieką nad dziećmi czy alimentami, częścią tego procesu jest zazwyczaj podział majątku. Obejmuje on bardzo wiele różnych aspektów. Sprawdźmy zatem, jak polskie prawo odnosi się do kwestii darowizny.

Co to jest darowizna?

Zgodnie z treścią art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może mieć charakter jednorazowy i obejmuje element majątku darczyńcy na przykład w postaci nieruchomości, prawa własności do mieszkania, określonej kwoty pieniężnej czy samochodu.

Art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny, która została zawarta bez zachowania tej formy staje się jednak ważna, jeżeli świadczenie zostało spełnione. Przedmiot darowizny może zostać przekazany tylko jednemu z małżonków albo obojgu. W sytuacji, gdy darowizna następuje na rzecz tylko jednego z małżonków, wchodzi ona do majątku osobistego tego właśnie małżonka i nie podlega ewentualnym podziałom.

Darowizna jako jeden z elementów wspólności majątkowej

Podział majątku to jeden z elementów procesu rozwodowego. Obejmuje on tym samym wszystkie dobra, które zostały zaliczone do tzw. wspólności majątkowej.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dlatego też składając pozew o rozwód w Częstochowie należy mieć na uwadze, do którego z majątków (osobistego czy wspólnego) dany składnik majątkowy został przeniesiony w drodze darowizny.

Odwołanie darowizny przed sądowym podziałem majątku

Kiedy dochodzi do rozwodu, rodzice (często będący darczyńcami) mogą odwołać darowiznę, jeśli była dokonana na rzecz obu małżonków. Nie jest to oczywiście sytuacja prosta do rozstrzygnięcia, jednak polskie prawo dopuszcza taką możliwość (art. 898 Kodeksu cywilnego).

Jak powinien nastąpić zwrot przedmiotu odwołanej darowizny? Otóż wymagane jest postępowanie stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od momentu zdarzenia, które uzasadnia odwołanie, obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który z kolei powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Rozstrzygnięcie kwestii spornej, którą jest odwołanie darowizny leży zawsze w gestii sądu. Nie zmienia to oczywiście faktu, że sprawy tego rodzaju nigdy nie należą do prostych i oczywistych, choćby z uwagi na fakt, że pojęcie „niewdzięczności” doczekało się w świetle orzecznictwa wielu różnych interpretacji.

Jeśli wznosisz pozew o rozwód w Częstochowie, który obejmuje podział majątku wspólnego przy rozwodzie zapraszamy do naszej kancelarii. Pomożemy Ci tak podzielić majątek byś w sposób jak najmniej dotkliwy to odczuł. Otrzymasz wielowymiarowe wsparcie, którego potrzebujesz. Gwarantujemy indywidualne podejście i najwyższy profesjonalizm połączony ze zrozumieniem tych trudnych emocji w czasie rozwodu.

 

 

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]

Zdrada – przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy

Zdrada, obok niezgodności charakterów, to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa w Polsce i na świecie. Wbrew obiegowej opinii społecznej, może ona dotyczyć nie tylko sfery fizycznej, lecz również emocjonalnej. W prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada wierności małżeńskiej, a jeśli jeden z małżonków dopuści się zdrady małżeńskiej, wówczas musi się liczyć z przegranym procesem w […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują i jak je uzyskać?

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, który istniał w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie byli małżonkowie mogą zatem od siebie żądać pomocy finansowej. Treść Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza orzeczenie alimentów na rzecz byłego małżonka, ale jest to zależne od kilku istotnych czynników. Kto i jak może otrzymać świadczenie alimentacyjne po […]