Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Pierwszym krokiem do zakończenia nieudanego związku to rozwód. Obok kwestii związanych z opieką nad dziećmi czy alimentami, częścią tego procesu jest zazwyczaj podział majątku. Obejmuje on bardzo wiele różnych aspektów. Sprawdźmy zatem, jak polskie prawo odnosi się do kwestii darowizny.

Co to jest darowizna?

Zgodnie z treścią art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może mieć charakter jednorazowy i obejmuje element majątku darczyńcy na przykład w postaci nieruchomości, prawa własności do mieszkania, określonej kwoty pieniężnej czy samochodu.

Art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny, która została zawarta bez zachowania tej formy staje się jednak ważna, jeżeli świadczenie zostało spełnione. Przedmiot darowizny może zostać przekazany tylko jednemu z małżonków albo obojgu. W sytuacji, gdy darowizna następuje na rzecz tylko jednego z małżonków, wchodzi ona do majątku osobistego tego właśnie małżonka i nie podlega ewentualnym podziałom.

Darowizna jako jeden z elementów wspólności majątkowej

Podział majątku to jeden z elementów procesu rozwodowego. Obejmuje on tym samym wszystkie dobra, które zostały zaliczone do tzw. wspólności majątkowej.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dlatego też składając pozew o rozwód w Częstochowie należy mieć na uwadze, do którego z majątków (osobistego czy wspólnego) dany składnik majątkowy został przeniesiony w drodze darowizny.

Odwołanie darowizny przed sądowym podziałem majątku

Kiedy dochodzi do rozwodu, rodzice (często będący darczyńcami) mogą odwołać darowiznę, jeśli była dokonana na rzecz obu małżonków. Nie jest to oczywiście sytuacja prosta do rozstrzygnięcia, jednak polskie prawo dopuszcza taką możliwość (art. 898 Kodeksu cywilnego).

Jak powinien nastąpić zwrot przedmiotu odwołanej darowizny? Otóż wymagane jest postępowanie stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od momentu zdarzenia, które uzasadnia odwołanie, obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który z kolei powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Rozstrzygnięcie kwestii spornej, którą jest odwołanie darowizny leży zawsze w gestii sądu. Nie zmienia to oczywiście faktu, że sprawy tego rodzaju nigdy nie należą do prostych i oczywistych, choćby z uwagi na fakt, że pojęcie „niewdzięczności” doczekało się w świetle orzecznictwa wielu różnych interpretacji.

Jeśli wznosisz pozew o rozwód w Częstochowie, który obejmuje podział majątku wspólnego przy rozwodzie zapraszamy do naszej kancelarii. Pomożemy Ci tak podzielić majątek byś w sposób jak najmniej dotkliwy to odczuł. Otrzymasz wielowymiarowe wsparcie, którego potrzebujesz. Gwarantujemy indywidualne podejście i najwyższy profesjonalizm połączony ze zrozumieniem tych trudnych emocji w czasie rozwodu.

 

 

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

rozwód za granicą

Rozwód jest złożonym procesem, który staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy obie strony mieszkają za granicą. Mimo to, wielu Polaków decyduje się na takie rozwiązanie z różnych powodów, do których można zaliczyć obywatelstwo, przyzwyczajenie do polskiego systemu prawnego czy nawet korzystniejsze warunki proceduralne. Poniżej przedstawiamy jak wygląda rozwód w Częstochowie dla osób mieszkających za granicą. […]

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

alimenty czestochowa

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości? Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka? Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]