Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Pierwszym krokiem do zakończenia nieudanego związku to rozwód. Obok kwestii związanych z opieką nad dziećmi czy alimentami, częścią tego procesu jest zazwyczaj podział majątku. Obejmuje on bardzo wiele różnych aspektów. Sprawdźmy zatem, jak polskie prawo odnosi się do kwestii darowizny.

Co to jest darowizna?

Zgodnie z treścią art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może mieć charakter jednorazowy i obejmuje element majątku darczyńcy na przykład w postaci nieruchomości, prawa własności do mieszkania, określonej kwoty pieniężnej czy samochodu.

Art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny, która została zawarta bez zachowania tej formy staje się jednak ważna, jeżeli świadczenie zostało spełnione. Przedmiot darowizny może zostać przekazany tylko jednemu z małżonków albo obojgu. W sytuacji, gdy darowizna następuje na rzecz tylko jednego z małżonków, wchodzi ona do majątku osobistego tego właśnie małżonka i nie podlega ewentualnym podziałom.

Darowizna jako jeden z elementów wspólności majątkowej

Podział majątku to jeden z elementów procesu rozwodowego. Obejmuje on tym samym wszystkie dobra, które zostały zaliczone do tzw. wspólności majątkowej.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dlatego też składając pozew o rozwód w Częstochowie należy mieć na uwadze, do którego z majątków (osobistego czy wspólnego) dany składnik majątkowy został przeniesiony w drodze darowizny.

Odwołanie darowizny przed sądowym podziałem majątku

Kiedy dochodzi do rozwodu, rodzice (często będący darczyńcami) mogą odwołać darowiznę, jeśli była dokonana na rzecz obu małżonków. Nie jest to oczywiście sytuacja prosta do rozstrzygnięcia, jednak polskie prawo dopuszcza taką możliwość (art. 898 Kodeksu cywilnego).

Jak powinien nastąpić zwrot przedmiotu odwołanej darowizny? Otóż wymagane jest postępowanie stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od momentu zdarzenia, które uzasadnia odwołanie, obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który z kolei powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Rozstrzygnięcie kwestii spornej, którą jest odwołanie darowizny leży zawsze w gestii sądu. Nie zmienia to oczywiście faktu, że sprawy tego rodzaju nigdy nie należą do prostych i oczywistych, choćby z uwagi na fakt, że pojęcie „niewdzięczności” doczekało się w świetle orzecznictwa wielu różnych interpretacji.

Jeśli wznosisz pozew o rozwód w Częstochowie, który obejmuje podział majątku wspólnego przy rozwodzie zapraszamy do naszej kancelarii. Pomożemy Ci tak podzielić majątek byś w sposób jak najmniej dotkliwy to odczuł. Otrzymasz wielowymiarowe wsparcie, którego potrzebujesz. Gwarantujemy indywidualne podejście i najwyższy profesjonalizm połączony ze zrozumieniem tych trudnych emocji w czasie rozwodu.

 

 

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rodzicielstwo to nie tylko prawa, ale także mnóstwo obowiązków wobec dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiąże się natomiast z pozbawieniem prawa do czynnego udziału w wychowaniu swojej pociechy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce. Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawo do decydowania o najważniejszych aspektach związanych z wychowywaniem dziecka. Z chwilą narodzin swojej […]

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód rodziców i wyprowadzka z domu jednego z opiekunów to dla każdego dziecka niezwykle bolesne i stresujące przeżycie. W trakcie procesu rozwodowego dziecko bywa często świadkiem, a nierzadko uczestnikiem konfliktów naruszających jego poczucie bezpieczeństwa. Biorąc uwagę tą kwestię, po rozwodzie należy zadbać (z pewnymi wyjątkami) o kontakt dziecka z obojgiem opiekunów. Jak należy rozumieć kontakty […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest możliwa

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to wyjątkowa sytuacja, w której sąd może orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa. Sprawdźmy zatem, czym jest rozdzielność majątkowa i w jakim przypadku może zostać orzeczona z wcześniejszą datą. Rozdzielność majątkowa – co to jest? Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej powoduje, że między małżonkami nie funkcjonuje ustrój […]