Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Pierwszym krokiem do zakończenia nieudanego związku to rozwód. Obok kwestii związanych z opieką nad dziećmi czy alimentami, częścią tego procesu jest zazwyczaj podział majątku. Obejmuje on bardzo wiele różnych aspektów. Sprawdźmy zatem, jak polskie prawo odnosi się do kwestii darowizny.

Co to jest darowizna?

Zgodnie z treścią art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może mieć charakter jednorazowy i obejmuje element majątku darczyńcy na przykład w postaci nieruchomości, prawa własności do mieszkania, określonej kwoty pieniężnej czy samochodu.

Art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny, która została zawarta bez zachowania tej formy staje się jednak ważna, jeżeli świadczenie zostało spełnione. Przedmiot darowizny może zostać przekazany tylko jednemu z małżonków albo obojgu. W sytuacji, gdy darowizna następuje na rzecz tylko jednego z małżonków, wchodzi ona do majątku osobistego tego właśnie małżonka i nie podlega ewentualnym podziałom.

Darowizna jako jeden z elementów wspólności majątkowej

Podział majątku to jeden z elementów procesu rozwodowego. Obejmuje on tym samym wszystkie dobra, które zostały zaliczone do tzw. wspólności majątkowej.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dlatego też składając pozew o rozwód w Częstochowie należy mieć na uwadze, do którego z majątków (osobistego czy wspólnego) dany składnik majątkowy został przeniesiony w drodze darowizny.

Odwołanie darowizny przed sądowym podziałem majątku

Kiedy dochodzi do rozwodu, rodzice (często będący darczyńcami) mogą odwołać darowiznę, jeśli była dokonana na rzecz obu małżonków. Nie jest to oczywiście sytuacja prosta do rozstrzygnięcia, jednak polskie prawo dopuszcza taką możliwość (art. 898 Kodeksu cywilnego).

Jak powinien nastąpić zwrot przedmiotu odwołanej darowizny? Otóż wymagane jest postępowanie stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od momentu zdarzenia, które uzasadnia odwołanie, obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który z kolei powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Rozstrzygnięcie kwestii spornej, którą jest odwołanie darowizny leży zawsze w gestii sądu. Nie zmienia to oczywiście faktu, że sprawy tego rodzaju nigdy nie należą do prostych i oczywistych, choćby z uwagi na fakt, że pojęcie „niewdzięczności” doczekało się w świetle orzecznictwa wielu różnych interpretacji.

Jeśli wznosisz pozew o rozwód w Częstochowie, który obejmuje podział majątku wspólnego przy rozwodzie zapraszamy do naszej kancelarii. Pomożemy Ci tak podzielić majątek byś w sposób jak najmniej dotkliwy to odczuł. Otrzymasz wielowymiarowe wsparcie, którego potrzebujesz. Gwarantujemy indywidualne podejście i najwyższy profesjonalizm połączony ze zrozumieniem tych trudnych emocji w czasie rozwodu.

 

 

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem?

rozwod z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to jedno z najtrudniejszych przeżyć w dorosłym życiu. Obok trudnych emocji związanych z odejściem od osoby uzależnionej, pojawia się wiele ważnych pytań. Co napisać w pozwie? Jak udowodnić winę współmałżonka? Jak przebiega podział majątku? Czy choroba alkoholowa jest wystarczającą przyczyną rozstania? Omawiamy krok po kroku jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem. Jak napisać […]

Uchylanie się od płacenia alimentów – co warto wiedzieć

uchylanie od alimentow

Alimenty to stosunek rodzinno-prawny oparty na modelu obligacyjnym, co w praktyce oznacza, że osoba uprawniona do alimentów jest wierzycielem, natomiast zobowiązany jest dłużnikiem. Poprzez alimenty należy rozumieć obowiązek dostarczania środków pieniężnych osobie, która sama się nie może się utrzymać. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku? […]

Procedura zaprzeczenia ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawa przewidują domniemanie ojcostwa, co oznacza, że ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa jest mąż matki. W rzeczywistości nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Jeśli w akcie urodzenia dziecka jest wpisany mężczyzna, który faktycznie nie jest jego ojcem, wtedy należy przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie może być obalone tylko i wyłącznie […]