Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

Alimenty na byłego małżonka – co warto wiedzieć?

Alimenty to świadczenie pieniężne na rzecz innej osoby. Zgodnie z polskim prawem istnieje możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy alimenty zostaną zasądzone? Jak długo powinny być wypłacane i jak brzmią zasady ustalania ich wysokości?

Kiedy należą się alimenty na byłego małżonka?

Kwestia alimentów na byłego małżonka po rozwodzie nie została uregulowana w sposób jednoznaczny i może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i w obliczu usprawiedliwionych potrzeb, za które uznaje się również wypoczynek czy rozrywkę, w odpowiednich granicach. Jest to zatem określenie nieostre i zazwyczaj wyznaczane w odniesieniu do standardu, w jakim żyła uprawniona do alimentów osoba w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

Zgodnie z art. 60 § 2 kro, jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a jednocześnie rozwód powoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, wówczas na jego żądanie sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny ma obowiązek zaspokajać usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Przepis ten rozszerza więc obowiązek alimentacyjny. 

Warto przy tym zaznaczyć, że małżonek niewinny rozpadu małżeństwa nie musi znajdować się w niedostatku. Wystarczy tylko istotne obniżenie poziomu jego życia, w porównaniu do tego z okresu małżeństwa. 

Alimenty od małżonka niewinnego lub nie wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

W przypadku małżonka niewinnego bądź nie wyłącznie winnego, osoba ubiegająca się o alimenty musi wykazać niedostatek. Występuje on wtedy, gdy uprawniony nie może całkowicie własnymi siłami i z własnych środków, zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb. Mogą to być potrzeby zarówno materialne, jak i niematerialne, które zależą od indywidualnych cech uprawnionego, tj. wiek, stan zdrowia, zawód, pozycja społeczna i dotychczasowa stopa życiowa. Konieczne jest przy tym zbadanie, czy ubiegający się o alimenty w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości potrzebne do uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia własnych usprawiedliwionych potrzeb. 

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka?

Obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu przez sąd. W niektórych sytuacjach może być przedłużony do maksymalnie 10 lat. Obowiązek alimentacyjny wygasa też wówczas, gdy były małżonek uprawniony do pobierania alimentów zawiera kolejny związek małżeński. 

W pewnych szczególnych przypadkach (długotrwałe małżeństwo, choroba lub znaczna nierówność finansowa), sąd może zdecydować o przyznaniu alimentów dożywotnio. Jeśli małżonek uprawniony do pobierania alimentów pozostaje w konkubinacie, nie stanowi to przesłanki do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jak ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów na byłego małżonka zależy od wielu czynników, w tym od dochodów obu stron, standardu życia w trakcie małżeństwa, możliwości zarobkowych oraz potrzeb byłego małżonka. Sąd podejmuje decyzję uwzględniając te wszystkie elementy. 

Alimenty na byłego małżonka 

Alimenty na byłego małżonka po rozwodzie to kwestia bardzo złożona, oparta na indywidualnych okolicznościach każdego przypadku. Decyzja o konieczności płacenia alimentów, ich wysokości i czasie trwania tego obowiązku zależy od wielu czynników, a ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje sąd, biorąc pod uwagę dobro obu stron. 

Jeśli masz wątpliwości w tej kwestii, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, czeka Cię rozwód w Częstochowie lub sprawa o alimenty – skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie Twoich problemów. 

Przeczytaj jeszcze inne nasze poradniki

Rozwód Polaków mieszkających za granicą

rozwód za granicą

Rozwód jest złożonym procesem, który staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy obie strony mieszkają za granicą. Mimo to, wielu Polaków decyduje się na takie rozwiązanie z różnych powodów, do których można zaliczyć obywatelstwo, przyzwyczajenie do polskiego systemu prawnego czy nawet korzystniejsze warunki proceduralne. Poniżej przedstawiamy jak wygląda rozwód w Częstochowie dla osób mieszkających za granicą. […]

Wspólność ustawowa małżonków a majątek osobisty

Wspólność ustawowa a majątek małżonków

Kwestie prawne dotyczące majątku małżonków bywają skomplikowane i często wymagają dobrego zrozumienia. Jednym z kluczowych zagadnień w prawie rodzinnym jest rozróżnienie między wspólnością ustawową a majątkiem osobistym małżonków. W małżeństwie nie wszystko jest wspólne, dlatego warto zgłębić istotę tego podziału. Wspólność ustawowa – czym jest? Wspólność ustawowa małżonków, zwana również wspólnością majątkową, jest jednym z […]

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie rozwodowej?

radca prawny czestochowa

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wymagają obecności profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie rozwodowej. Z drugiej strony, rozprawa rozwodowa to ekstremalnie stresujące wydarzenie. Według wielu psychologów gorsza jest tylko śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego w Częstochowie. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, wyjaśniamy najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tej […]